Partea I

Editorial
I. PROFESORI INVITAȚI

Profesor Stanley L. PAULSON, Hans KELSEN (în limba engleză)
II. DOCTRINĂ

Florin COMAN-KUND, Asistent universitar drd., Comisia Europeană ca actor principal în cadrul procesului legislativ al CE: cazul Pieţei Interne (în limba engleză)
Andrei ZARAFIU, Asistent universitar drd., Etapele procesuale ale arestării preventive a învinuitului
Aurel CIOBANU, Asistent universitar dr., Consecinţele procesuale ale nerespectării dispoziţiilor relative la prezentarea materialului de urmărire penală învinuitului
Ion GÂLEA, Asistent universitar drd., Analiză critică a normelor Constituţiei României referitoare la relaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern
Manole POPA, Asistent suplinitor, Conducător de seminarii, Scurte consideraţii asupra modificărilor aduse Legii societăţilor comerciale prin O.U.G. nr. 52/2008
Cristina-Mihaela NICOLESCU, Asistent universitar drd., Incursiune în evoluţia istorică a regimurilor matrimoniale. Privire specială asupra originii şi evoluţiei convenţiei matrimoniale
III. DOCTORANZI

Bogdan DIMA, Doctorand, Influenţa deciziilor Curţii Constituţionale de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională
IV. JURISPRUDENȚA

Bogdan AURESCU, Lector universitar doctor, Mirela PASCARU, „Decizia Curţii Internaţionale de Justiţie în cazul Delimitarea Maritimă în Marea Neagră” – Conferinţa interactivă de la Facultatea de Drept (10 martie 2009)
V. VARIA

Augustin FUEREA, Participarea echipei Facultății de Drept a Universității din București la concursul internațional de drept comunitar

Daniela-Anca DETEȘEANU, Colocviu internațional organizat în cadrul proiectului ATLAS – Protecția asigurată de Dreptul internațional al drepturilor omului și de Dreptul internațional umanitar persoanelor vulnerabile în cazul unui conflict armat (în limba franceză)