Partea I

I. DOCTRINĂ

Luminiţa DIMA, lector. univ. dr., Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (în limba franceză)
Teodora-Maria BANTAŞ, preparator univ. drd., Justificarea apariţiei şi efectele contractului de comision, ca varietate a contractelor de intermediere, în comerţul intern şi internaţional
Emilian STANCU, prof, univ. dr., Corina DRAGOMIR, asist. univ. drd., Fraudele comise prin mijloace electronice de plată în Noul Cod Penal
Emilian STANCU, prof, univ. dr., Adrian Cristian MOISE, drd., Consideraţii privind fenomenul de criminalitate informatică
Nicoleta-Elena BUZATU, asist. univ. drd., Traficul ilicit de droguri
Bogdan VÎRJAN, asist. univ. drd., Studiu privind infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă din noul Cod Penal
Andra-Roxana ILIE, drd., Minoritatea în Noul Cod penal român
Anca JURMA, drd., Sancţiunile penale aplicabile persoanei juridice (în limba engleză)
II. TINERI CERCETĂTORI

Andreea-Laura ENESCU, drd., Interdicţia sau limitarea muncii de noapte în dreptul intern, dreptul comunitar şi dreptul internaţional al muncii
III. JURISRPUDENŢĂ

Milena TOMESCU, conf. univ. dr., Garantarea dreptului la relaţii de familie în procedura plasamentului
IV. VARIA

Dana APOSTOL TOFAN, profesor univ. dr. Statul în faţa instanţei judecătoreşti – rolul dreptului administrativ şi al jurisdicţiei administrative în dezvoltarea legalităţii