Partea I

I. DOCTOR HONORIS CAUSA

Jean Claude COLLIARD, Preşedinte al Universităţii Paris I “Panthéon –Sorbonne”, membru onorific al Consiliului Constituţional din Franţa, Care este viitorul prevederilor articolului 38 din Constiţie?
II. PROFESORI INIVITAŢI

Gilberto BERCOVICI, profesor la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii São Paulo, Brazilia, Constituţia călăuzitoare şi criza teoriei constituţionale
III. DOCTRINĂ

Simona CRISTEA, conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Drept din Bucureşti, Restituirea proprietarilor a bunurilor private de care au fost deposedaţi în dreptul românesc
Vlad PELIGRAD, asist. univ. drd. Facultatea de Drept, Constituirea şi funcţionarea organizaţiilor cooperatiste de credit
Cristian MITRACHE, conferenţiar universitar doctor, Pedepsele complementare – continuitate şi noutate în Codul penal 2009
IV. TINERI CERCETĂTORI

Mircea VALENTIN, Rolul prevederilor din Tratatele Uniunii Europene care reglementează domeniul concurenţei, în asigurarea libertăţilor economice fundamentale comunitare şi consolidarea pieţei interne
V. JURISRUDENŢĂ

Péter KOVACS, judecător la Curtea Constituţională a Republicii Ungare, Legea privind ratificarea Tratatului de la Lisabona în faţa Curţii Constituţionale

VI. VARIA

IPP & CDCIP

Ingrid POPA-MOCANU, doctorand Facultatea de Drept, Ramona POPESCU, doctorand Facultatea de Drept, Participarea la dezbaterea “Revizuirea Constituţiei economice a României Bucureşti”, Palatul Facultăţii de Drept, 18 noiembrie 2010