Partea II. PROFESORI INVITAŢI

Stéphane GUERARD, Profesor asociat HDR, Universitatea din Lille, Visiting profesor – Universitatea Ovidius Constanţa, Autonomia locală în statele membre ale Uniunii Europene: Experienţe şi direcţii de dezvoltare
II. DOCTRINĂ

Dana Apostol TOFAN, Prof.univ.dr., Facultatea de drept a Universității din București, Regimul juridic aplicabil proprietății publice. Implicații în activitatea autorităților administrației publice
Luminiţa DIMA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Ocuparea forţei de muncă în regim part time. Transpunerea contractelor şi punerea în aplicare a Directivei 1997/81/EC în legislaţia românească
Simona GHERGHINA, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Limitele utilizării garanţiilor publice indirecte în finanţarea investiţiilor publice
George-Alexandru ILIE, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Contribuţii la delimitarea şi corelarea teoriei riscurilor în raport de alte instituţii ale dreptului civil
Andrei ZARAFIU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Teoria generală a actelor juridice în procesul penal
Daniela-Anca DETEŞEANU, Asist. univ. drd., Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Scurtă analiză asupra Comisiilor privind adevărul şi reconcilierea din America Latină
III. Tineri cercetători

Cătălina Georgeta MATEI, Concesiunea bunurilor domeniului public şi domeniului privat (II)
IV. JURISPRUDENŢĂ

Dr. Ramona Delia POPESCU, Comentariu asupra jurisprudenţei Curţii Constituţionale privind procedura reexaminării legii ca urmare a solicitării Preşedintelui României (Deciziile nr. 1596/2011, 1597/2011 şi 1598/2011)
V. VARIA

Participarea echipei Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la Concursul Internaţional de drept comunitar – ELMC (etapa regională, 1 - 4 martie 2012, Istanbul)