Partea a II-a

I. DOCTRINĂ

Elena-Simina TĂNĂSESCU, Modern constitutionalism and the sources of the Romanian Constitution of 1866

Corneliu Liviu POPESCU, Les nouveaux pouvoirs para conventionnels de la Cour européenne des Droits de l’Homme – vers une protection plus efficace de l’individu au niveau national

Dana APOSTOL TOFAN, Unele consideraţii cu privire la controlul de legalitate exercitat de prefect. Evoluţia legislaţiei în domeniu

Răzvan DINCĂ, Minimum Standard of Data Protection in International Law

Şerban Alexandru STĂNESCU, La nouvelle réglementation constitutionnelle de la propriété

Daniela Florentina VĂCĂROIU, Opera legislativă a Sfântului Împărat Iustinian – Nova et vetera

II. JURISPRUDENŢĂ

Corneliu Liviu POPESCU, Les arrêts rendus en 2006 par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires concernant les requêtes individuelles contre la Roumanie

III. VARIA

Centrul de Drepturile Omului. Concursurile studenţeşti internaţionale 2005-2006