Partea a II-a

I. DOCTRINĂ

Emil CERNEA, Caragiale … jurist?

Mircea DUMITRU, Există drepturi individuale ca drepturi naturale? Elaborarea unui sistem de analiză a unor reprezentări referitoare la instituţia drepturilor individuale

Corneliu-Liviu POPESCU, L'Accord d'immunité relatif à la Cour Pénale Internationale, conclu entre la Roumanie et les États-Unis d'Amérique

Gheorghe IANCU, Gheorghe GLĂVAN, Noile drepturi fundamentale. Dreptul la mediu sănătos

Aurel CIOBANU DORDEA, Valorificarea subsidiarităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Simona CRISTEA, Le droit syndical et le droit de grève dans la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France

Mihaela Augustina DUMITRAŞCU, Uniunea Africană – entitate având ca scop integrarea

II. JURISPRUDENŢĂ

Corneliu-Liviu POPESCU, La pratique de décision et d'exécution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans les affaires concernant les requêtes contre la Roumanie jusqu'en 2003

III. CERCETARE STUDENŢEASCĂ

Raluca PAPADIMA, Manuela Adriana STANCIU, Droit communautaire et protection nationale de la proprieté industrielle

IV. VARIA

Sponsorii Centrului de drepturile omului