Partea a II-a

I. PROFESORI INVITAŢI

Rémy CABRILLAC, La naissance du Code civil en France entre rupture et continuité

II. DOCTRINĂ

Camelia TOADER, Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială în cadrul Uniunii Europene

Mihaela CIOCHINĂ, Mădălina Ştefania DIACONU, Simina TĂNĂSESCU, Mandatul parlamentar

Dana APOSTOL TOFAN, Le partenariat public privé

Corneliu-Liviu POPESCU, La responsabilité médicale en droit comparé – la situation en Roumanie

Cristina ZAMŞA, Revizuirea contractelor în caz de impreviziune. Desfiinţare

Andrei GHERASIM, Evaluări privind spălarea banilor pe plan internaţional

Andrei MURARU, Câteva consideraţii privind revizuirea Constituţiei

Gheorghe IANCU, Denisa IONEA, Vlad Alexandru IANCU, Justiţia electorală. Realităţi şi perspective

III. JURISPRUDENŢĂ

Corneliu-Liviu POPESCU, Les arrêts rendus en 2004 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires concernant les requêtes contre la Roumanie

IV. VARIA

Din viaţa universitară

Centrul de Drepturile Omului

Sponsorii Centrului de Drepturile Omului