Partea a II-aI. PROFESORI INVITAŢI

Gilberto BERCOVICI, Prof.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Sao Paolo, Brazilia, Reforma statului in Brazilia: mai mult din acelaşi lucru?
Monica Herman CAGGIANO, Profesor asociat la Departamentul de Drept Public al Universităţii din São Paulo, Dreptul la buna guvernare. Instrumente și rezultate. Experiența din Brazilia
Rubens BEÇAK, Master and PhD in Constitutional Law at the University of Sao Paulo, Professor at the University of Sao Paulo, João Victor ROZATTI LONGHI, Master in Private Law at the Rio de Janeiro State University, Professor Pontificial Catholical University of Rio de Janeirom Advisor in Ministerio Público do Estado do Rio de Janeiro, Tendințe pentru democrația participativă: influența internetului în ceea ce privește reprezentarea politică și bugetarea participativă
II. DOCTRINĂ

Lavinia LEFTERACHE, Conf. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Executarea măsurilor educative prevăzute în Noul Cod penal
Cristina Mihaela NICOLESCU, Lector univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consideraţii privind lichidarea regimului matrimonial în sistemul Codului civil român
George ILIE, Asist.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Despre un caz de eroare în materia vânzării de participaţii sociale
III. Tineri cercetători

Elisabeta SLABU, Doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, TRANSPARENŢA – CONDIŢIE A BUNEI ADMINISTRĂRI ÎN SPAŢIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN
IV. JURISPRUDENŢĂ

Elena-Simina TĂNĂSESCU, Prof. univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Curtea constituţională şi sistemul judiciar: raporturi de forţă?
V. VARIA

Drd. Ingrid POPA-MOCANU, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Dr. Ramona POPESCU, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Participarea la conferinţa 100 de ani de excepţie de neconstituţionalitate în România (Bucureşti, Palatul Facultăţii de Drept, 12 mai 2012)

Răzvan DINCĂ, Lector univ.dr.Facultatea de drept, Universitatea din București, Zilele internaționale chiliene ale Asociației ”Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze