Partea a II-aI. PROFESORI INVITAŢI

Gordana BUŽAROVSKA, Prodecan, Facultatea de Drept „Iustinianus Primus”, Universitatea „Sf. Chiril şi Metodiu” din Macedonia; Olga KOSHEVALISKA, Universitatea Goce Delcev, Shtip, Macedonia; Lazar NANEV, Profesor asociat, Universitatea Goce Delcev, Shtip, Macedonia, Protecţia datelor cu caracter personal în legislaţia penală din Macedonia vs. protecţia datelor în Uniunea Europeană
Gerard GONZALES, Profesor, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, Autonomia ecleziastică în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului
Stephane GUERARD, Profesor asociat, Universitatea din Lille-Nord, Supravegherea exercitată de autorităţile centrale din Franţa asupra administraţiei locale
II. DOCTRINĂ

Verginia VEDINAŞ, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Calitatea personalului din sectorul public - calitatea serviciilor de dezvoltare durabilă – Relaţii şi corelaţii
Lavinia LEFTERACHE, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Recrutarea judecătorilor în România
Adriana ALMĂŞAN, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Noţiunea, fundamentarea şi sfera de aplicaţie a obligaţiei de informare la încheierea contractelor
Simona GHERGHINA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Limitări ale dobândirii de drepturi speciale de către stat ca acţionar într-o societate de proiect
III. DEZBATERE CDCIP

Ramona Delia POPESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Distorsiunile democraţiei reprezentative – influenţa sistemului electoral asupra reprezentării
Silviu BARBU, Conf. univ. dr., Universitatea „Transilvania” din Braşov, Roxana SIMA, Diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României, Exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români aflaţi în străinătate
Ana Maria PĂTRU, Preşedinte, Autoritătea Electorală Permanentă, Managementul electoral în românia. Evoluţii şi perspective
IV. JURISPRUDENŢĂ

Andra-Roxana ILIE, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Notă la decizia nr. 2550 din 13 august 2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală
V. VARIA

Bogdan AURESCU, Conferinţa internaţională „Political parties – key factors in political development of societies”

Bogdan AURESCU, Conferinţa internaţională „The International Criminal Court – Achievements and Challenges Ahead”

Conferinţa internaţională „Codul civil român: văzut din interior – văzut din exterior”

Şuete culturale la Facultatea de Drept