Partea a III-aI. PROFESORI INVITAŢI

Alexey V. DOLZHIKOV, Altai State University, Barnaul, Russia, Principiul proporţionalităţii în Dreptul Constituţional rus
II. DOCTRINĂ

Gheorghe PIPEREA, Prof.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Introducere în teoria solidarismului contractual
Corneliu-Liviu POPESCU, Prof.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Victimele regimului comunist şi decomunizarea - între exigenţele internaţionale şi realităţile româneşti
Flavius Antoniu BAIAS, Conf. univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Unele dispoziţii privind divorţul în noul Cod Civil (texte comentate)
Claudiu Constantin DINU, Asist.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, ASPECTE DE NOUTATE CU PRIVIRE LA PROCEDURA ORDONANŢEI DE PLATĂ REGLEMENTATĂ ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
George-Alexandru ILIE, Asist. univ. drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Fundamentarea legală a regulii res perit debitori în Codul Civil Român (1865)
III. TINERI CERCETĂTORI

Ana Gabriela ATANASIU, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, (Ab)Uzul subsidiarităţii în reglementarea pieţei europene de capital
Elena ENE-GAVRILĂ, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, REFLECTAREA PRINCIPIULUI NERETROACTIVITĂŢII LEGII ÎN DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE NR.871 DIN 25 IUNIE 2010
IV. JURISPRUDENŢĂ

Ioan MURARU, Prof.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Aspecte constituţionale privind reţinerea unei persoane în Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 799/2011
Milena TOMESCU, Conf. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Importanţa jurisprudenţei constituţionale în garantarea dreptului părintelui separat de copilul său la relaţii personale cu acesta
V. VARIA

Raluca-Ioana MOCANU, Asist.univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Conferinţa naţională a noilor coduri ale României (27-28 mai 2011, Timişoara)

Raluca-Ioana MOCANU, Asist.univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Şcoală de vară “European Criminal Justice” 27 iunie – 1 iulie 2011, Trier (Germania)