Partea a IV-a

I. DOCTRINĂ

Emil MOLCUŢ, Profesor universitar doctor, Unele consideraţii cu privire la tradiţiune
Bogdan AURESCU, Lector universitar doctor, Proiectul ucrainean al Canalului Bâstroe din Delta Dunării – o provocare pentru dreptul internaţional al mediului, aplicat de organizaţiile internaţionale specializate
Corneliu Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Raporturile dintre Dreptul internaţional al drepturilor omului şi dreptul român
Şerban Alexandru STĂNESCU, Asistent universitar, Instrumente internaţionale de protecţie a mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi (I)
Andreea Teodora STĂNESCU, Asistent universitar, Constituirea asociaţiilor familiale de persoane fizice având cetăţenia română
II. JURISPRUDENŢĂ

Jean François RENUCCI, Profesor universitar doctor – Universitatea din Nisa Sophia Antipolis, Corneliu BÎRSAN, Profesor universitar doctor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Carta socială europeană: legături periculoase – Comentariu la Hotărârea din 21 noiembrie 2006, Cauza Demir şi Baykara c. Turquie
Corneliu Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în cauzele împotriva Moldovei în anul 2006
III. CERCETARE STUDENŢEASCĂ

Vlad IOAN LUCA, Coordonare ştiinţifică, Ştefan DEACONU, Lector universitar doctor, Despre natura nobilimii, a titlurilor şi a însemnelor ei
IV. VARIA

Augustina Dumitraşcu, Participarea echipei Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la concursul internaţional de drept comunitar European Law Moot Court Competion - ELMC (1-4 februarie 2007, Maastricht)