Partea a IV-a

I. DOCTRINĂ

Emil MOLCUŢ, Ionuţ CIUTACU, Natura juridică a dreptului de superficie

Emilian STANCU, Gabriela MATEI, Metode de investigare a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi protejate

Gheorghe IANCU, Denisa MARCU, Misiunile de observare electorală ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

Corneliu-Liviu POPESCU, L’influence directe du Droit international des droits de l’homme sur l’évolution du droit roumain en matière des droits détenus

Cristina ROTARU, Consideraţii privind eutanasia

Şerban-Alexandru STĂNESCU, La nouvelle réglementation constitutionnelle de la propriété. Une étude de droit comparé

II. JURISPRUDENŢĂ

Mihail-Constantin EREMIA, Violeta ŞTEFĂNESCU, Ioana CHICU, Certiorari to the Court of Criminal Appeals of Texas

Corneliu-Liviu POPESCU, Case-Law of the European Court of Human Rights concerning Cases against Moldova (2001-2005)

Camelia TOADER, Cooperare judiciară în materie civilă. Interpretarea art. 21, 25 şi 27 ale Convenţiei de la Bruxelles privind competenţa judiciară şi executarea deciziilor în materie civilă şi comercială

III. VARIA

Sponsorii Centrului de drepturile omului