Partea a IV-a

I. DOCTRINĂ

Gheorghe IANCU,profesor universitar dr., Referendumul în România
Corneliu - Liviu POPESCU, profesor universitar dr., Declaraţia universală a drepturilor omului şi Convenţia europeană a drepturilor omului: între succesiune şi secesiune (în limba franceză)
Simona CRISTEA,conferenţiar universitar dr., Sisteme atipice de drept
Alexandru-Sorin CIOBANU, lector universitar drd., Problema inalienabilităţii bunurilor domeniale în lumina „legislaţiei revoluţionare” şi a Codului civil francez din 1804
Andreea-Teodora STĂNESCU, lector universitar drd, Consideraţii privind desfăşurarea de activităţi economice în mod independent în dreptul comparat
Simona GHERGHINA,asistent universitar dr., Consideraţii privind noţiunea de garanţie publică
II. TINERI CERCETĂTORI

Elena ENE-GAVRILĂ,doctorand, Drepturile de pensie ale funcţionarilor publici în lumina jurisprudenţei CJCE. Art. 144 din Tratatul CE vs. Directiva 79/7/EEC
Flavia GHENCEA, doctorand, Semnificaţii şi reglementări juridice cu privire la tăcere
III. JURISPRUDENŢĂ

Dana APOSTOL-TOFAN, profesor universitar dr., Câteva consideraţii privind art.21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare
IV. VARIA

Colegiul de redacţie, Sesiunea de vară 2009 a Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat de la Strasbourg

Cristian MITRACHE, Conferinţa naţională „Codul penal 2009- între continuitate si noutate”

Alexandru-Sorin CIOBANU, Conferinţa preşedintelui secţiei de contencios a Consiliului de Stat din Franţa

Raluca-Ioana MOCANU, Seminarul „Studiul fenomenului criminal, fundamentarea politicilor penale şi înglobarea datelor în pregătirea de specialitate”

Bogdan DIMA, Cercul de Drept Administrativ - o iniţiativă a studenţilor Facultăţii de Drept

Daniel PIŞTEA, Conferinţa „ Perspectivele constituţionalismului în România”