Partea a IV-a

I. PROFESORI INVITAŢI

Boštjan M.ZUPANČIČ, Profesor, Dipl.iur. (Lab.), L.L.M., S.J.D. (Harv.), Judecător al Curţii Constituţionale a Sloveniei, Membru al Comitetului împotriva Torturii din cadrul ONU, „De la confruntare la contract. Ce este constituţia?”
II. DOCTRINĂ

Camelia BOGDAN, Judecător al Tribunalului Bucureşti, "Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spălare a banilor"
George- Cristinel ZAHARIA, Asist. Univ. drd, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, "Incriminarea traficului de persoane în noul Cod penal"
Florentina DRAGOMIR, Drd., "Judecător Curtea de Apel Bucureşti, Infracţiunile de abuz în serviciu şi conflictul de interese în noul cod penal"
Cristian MITRACHE, Conf. Univ. dr. , Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, "Aspecte privind temeiurile extrădării în codul penal român în vigoare şi în noul cod penal"
Dana APOSTOL TOFAN, Prof. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Accesul la judecător în domeniul urbanismului"
Andrei ZARAFIU, Asist. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Răspunderea patrimonială a statului şi acţiunea civilă pentru repararea pagubei în cazul privării de libertate pe nedrept"
Manole POPA, Profesor asociat drd., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Scurtă prezentare a grupurilor de societăţi în dreptul comercial francez"
III. TINERI CERCETĂTORI

Roxana NĂSTASE (OSIAC), Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Acordurile comerciale internaţionale. Modificări potrivit Tratatului de la Lisabona"