Părţile I - II

I. IN MEMORIAM

Antonie IORGOVAN

Octavian CĂPĂŢÎNĂ

II. DOCTRINĂ

Cosmin Sebastian CERCEL, Assistant, Les frontières du juridique: Carl Schmitt et la critique de la légalité
Ruxandra COSTACHE, Lector universitar, Procedura încheierii acordurilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – condiţii şi etape
Şerban Alexandru STĂNESCU, Asistent universitar, Principiile generale ale cooperării internaţionale în domeniul protejării mediului marin împotriva poluării, reflectate în Convenţia Naţiunilor Unite asupra Dreptului mării
Florin COMAN-KUND, Asistent universitar, Scurtă privire introspectivă asupra "puterii executive" a UE. Consiliul, Comisia şi agenţiile executive comunitare
Corneliu-Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Consecinţele juridice interne ale condamnării statului român de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Simona CRISTEA, Conferenţiar universitar doctor, Răspunderea autorităţilor publice pentru prejudiciul cauzat de un act normativ ilicit, în dreptul român. Analiza condiţiilor răspunderii. Rolul legăturii de cauzalitate
Vlad PELIGRAD, Asistent universitar, Obligaţiunile ipotecare – sursă de refinanţare a pieţei imobiliare
Bogdan BULAI, Conferenţiar universitar doctor, Neexecutarea pedepselor complementare de către anumite persoane juridice
III. JURISPRUDENŢĂ

Ştefan DEACONU, Lector universitar doctor, Jurisdicţiile speciale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Analiză privind Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
IV. RECENZIE

Ştefan DEACONU, Evoluţia conceptelor doctrinei clasice de drept constituţional [Genoveva Vrabie]

V. VARIA

Mihaela Augustina DUMITRAŞCU, Participarea echipei Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la concursul internaţional de drept comunitar
(14-17 februarie 2008, Maribor)