Părţile III - IV

I. Honoris Causa

Vlad CONSTANTINESCO, Formele de cooperare consolidată, zece ani mai târziu: o falsă bună idee?

Flavius Antoniu BAIAS, Laudatio

Vlad CONSTANTINESCO, Replica

II. Doctrină

Dana APOSTOL TOFAN, Profesor universitar doctor, Răspunderea preşedinţilor de republică în unele state europene cu privire specială asupra regimului constituţional românesc
Gheorghe PIPEREA, Conferenţiar universitar doctor, Pentru o nouă formulă legală a întreprinderii
Cristina ZAMŞA, Lector universitar doctor, Reglementarea impreviziunii în Proiectul Codului Civil
Augustina DUMITRAŞCU, Asistent universitar drd., Rolul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în configurarea ordinii juridice comunitare
Claudiu DINU, Asistent universitar drd., Normele de procedură civilă în contextul normativ general. Evoluţie, delimitare şi specializare în raport cu normele de drept civil
III. Doctoranzi

Ramona POPESCU, Doctorand, Elena Simina TĂNĂSESCU, Profesor universitar doctor, Despre răspundere în dreptul public
Dumitru-Daniel ŞERBAN, Doctorand, Dana APOSTOL TOFAN, Profesor universitar doctor, Neconstituţionalitatea legislaţiei primare actuale privind achiziţiile publice
IV. Jurisprudenţă

Simona CRISTEA, Conferenţiar universitar doctor, Hotărârea FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission C-120/06 P şi C-121/06 P din 9 septembrie 2008 a Curţii de justiţie a Comunităţilor europene privind principiul răspunderii autorităţilor publice pentru prejudiciul cauzat de un act normativ licit şi ilicit. Efectele hotărârii asupra dreptului românesc
V. Varia

Gildas FRESNEAU, Festivităţile celei de-a 60-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului

Silviu Gabriel BARBU, Seminarul „Religie şi Constituţie”