Părţile III - IV


I. PROFESORI INVITAŢI

Monica Herman CAGGIANO, Profesor asociat la Departamentul de Drept Public al Universităţii din São Paulo, O prezentare generală a luptei pentru putere în Brazilia. Cetăţenii cu drept de vot în secolul 21. Alegerile din Brazilia din anul 2010
Hatem M’RAD, Profesor de ştiinţe politice, Facultatea de Ştiinţe juridice, Politice şi Sociale din Tunis, Universitatea din Cartagina, Cinci observaţii asupra proiectului legislativ privind excluderea politică
Eric SAVAUX, Profesor la Facultatea de Drept şi de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Poitiers, Director de echipă de cercetare în Dreptul Privat, Reforma dreptului comun al contractelor. Studiu comparativ între noul Cod civil român şi proiectele de modificare franceze
Pierre BERLIOZ, Profesor la Universitatea Reims Champagne-Ardenne, Director al Centrului de studii juridice privind eficacitatea sistemelor continentale, Patrimoniul de afectaţie: revoluţie sau revelaţie?
Natalia Danelciuc COLODROVSCHI, Doctor în Drept public, Asistent de cerccetare la Institutul Louis Favoreu, Facultatea de Drept şi de Ştiinţe Politice, Universitatea din Aix-Marseille, Dreptul constituţional în ţările post-sovietice între evoluţie şi disfuncţionalităţi
II. DOCTRINĂ

Valerian CIOCLEI, Prof. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Andra-Roxana ILIE, Asist. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Impactul dreptului penal european asupra noului Cod penal român. Privire asupra traficului de persoane şi a criminalităţii informatice
Ramona Delia POPESCU, Lector dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Accesibilitatea şi previzibilitatea legii analizate prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale
Simona GHERGHINA, Lector dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consecinţele interdicţiilor de înstrăinare şi de grevare din art. 872 al noului Cod civil asupra finanţării investiţiilor publice
Gheorghe PIPEREA, Prof. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Simularea personalităţii juridice în noul Cod civil
Claudiu-Paul BUGLEA, Lector dr. Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti, Competenţa instanţelor române în procesul civil internaţional din perspectiva noului Cod de procedură civilă şi a Regulamentelor europene în materie
Alexandru-Sorin CIOBANU, Lect. dr., Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti, Noile orientări legislative şi jurisprudenţiale privind regimul excepţiei de nelegalitate a actelor administrative
III. TINERI CERCETĂTORI

Dragoş PÂRGARU, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Bancruta simplă
Cătălina Georgeta MATEI, Doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, Concesiunea petrolieră şi concesiunea minieră din perspectivă europeană
IV. JURISPRUDENŢĂ

Simona CRISTEA, Conf. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Evoluţia jurisprudenţei româneşti în materia dreptului urbanismului
V. VARIA

Dr. Ramona Delia POPESCU, Lector dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Participarea la dezbaterea Guvernarea/ Guvernul – Semnificaţia constituţională a autonomiei, Bucureşti, Facultatea de Drept, Sala „Constantin Stoicescu”, 18-19 mai 2012