2019

Paul CAZALBOU, Conf. univ. dr., Universitatea Toulouse I Capitole, Noțiune, obiect și mijloace de protecție, în dreptul penal francez, a diferitelor fațete ale proprietății

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.06

Rezumat: Protecția penală a proprietății în dreptul francez, fondată pe texte încă din secolul al XIX-lea, a fost pe larg reînnoită în ultimii ani. Această intervenție are drept scop de a lămuri raporturile care pot exista între proprietate în sens civil și protecția penală de care aceasta beneficiază. ”Noțiune”, ”obiect” și ”mijloace” ale acestei protecții conturează deci un model al proprietății în sens penal care nu este mereu în acord cu concepția sa civilistă.

Cuvinte cheie: furt, înșelăciune, abuz de încredere, proprietate, distrugere, deteriorare, bunuri, usus, fructus, abusus


« înapoi