Avizier

Avizier

Precizari privind Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor si Masteranzilor

Un autor poate sa participe cu o singura lucrare la sesiunea de comunicari. Lucrarile trebuie sa nu fi fost in prealabil publicate ori prezentate in cadrul unor activitati academice curriculare ori extracurriculare. Coautoratul este limitat la doua persoane.

Termenul limită de înscriere se împlineşte în data de 15 martie 2013 la ora 23.59 şi nu se va prelungi.

Lucrarile si avizul cadrului didactic coordonator se pot trimite pe adresa pana la ora 23.59 in ultima zi de inscriere.  Lucrarile sunt inscrise in sectiunea corespunzatoare, in functie de departamentul in care activeaza cadrul didactic coordonator. Lipsa avizului cadrului didactic coordonator, fie olograf scanat trimis prin mesaj email, fie mesaj email trimis pe adresa , direct sau retransmis de catre participant, conduce la respinderea inscrierii. In toate cazurile, in aviz trebuie facuta mentiune cu privire la acordul privind inscrierea la sesiunea de comunicari.  Avizul profesorului coordonator trimis în atenţia organizatorilor Sesiunii de comunicări trebuie să poarte asupra formei finale a lucrării ce urmează a fi susţinută, nu este un aviz în vederea redactării comunicarii.

Lucrarile care nu se incadreaza in conditiile de forma indicate la Conditii de publicare, indicate mai jos, vor fi respinse.

- lucrarea va avea o pagina de prezentare (martor) in care autorii sunt rugati să precizeze alături de nume şi prenume, anul de studii si numarul grupei (dupa caz programul de master), instituţia în care activează, adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi, numele si titlul didactic al cadrului didactic supervizor al lucrarii. Pagina de prezentare nu se numeroteaza si nu este luata in calcul in vederea aprecierii conditiei privind marimea lucrarii.

- pagina urmatoare, incepand cu care materialul se numeroteaza, va fi prima pagina a comunicarii si va contine  titlul lucrarii in limbile romana, engleza si franceza, numele si prenumele autorului, cuvintele cheie in limbile romana, engleza si franceza (nu mai mult de 7), rezumatul lucrarii in limbile romana, engleza si franceza (nu mai mult de 10 randuri in fiecare limba), dupa caz, inceputul lucrarii.
 
- pentru redactarea lucrarii trebuie imperativ utilizate caracterele diacritice specifice limbii romane si comunicarea va avea dimensiuni de cel putin 5 pagini si cel mult 12 pagini (inclusiv subsolurile, bibligrafia, rezumatul şi cuvintele cheie).

- pentru evitarea neajusurilor cauzate de incompatibilitatea fonturilor, textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puţin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text şi 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanţă), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri.

- în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.

Referinţele bibliografice sunt obligatorii atat in forma de note de subsol cat si in lista de lucrari consultate, lista inserata la sfarsitul comunicarii:

- notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui şi numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediţia şi/sau volumul, editura, anul şi locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situaţia în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoştinţă de respectivele documente.

- documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, şi cu precizarea link-ului, între paranteze, precum şi a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugaţi să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.

Data publicării: 31.01.2013

« înapoi