Premii și distincții

„Magna Carta liberei întreprinderi și interesul public” - Duhnea Emil, anul III, seria II-a, grupa 309 – Premiul II la Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor, ediția II-a, 2011-2012.