2009-2010

Premiile la Prima editie a Sesiunii de comunicari stiintifice organizata de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti
Premiile la Prima editie a Sesiunii de comunicari stiintifice organizata de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti au fost acordate dupa cum urmeaza:

Sectiunea drept public

premiul 1 Acordurile comerciale internaţionale. Modificări potrivit Tratatului de la Lisabona - Nastase (Osiac) Roxana - Master – Specializare: Drept Comunitar (prof. univ. dr. Augustin Fuerea)
- premiul 2 Principiul libertăţii de a testa în dreptul privat roman - Ungureanu Linda Ana-Maria, Anul II, seria II, grupa 208 (Lect. Univ. dr. Aurel Jean Andrei)
- premiul 3 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Vacaru Smaranda, anul II, gr. 207 (prof. univ. dr. Augustin Fuerea)

Sectiunea drept privat

- premiul 1 Executarea în natură atipică a obligaţiilor născute din antecontractul de vânzare-cumpărare. Suplimentarea de consimţământ, Ţucă Maria Adriana, Anul III, seria III, grupa 318 (lector univ. dr. Adriana Almăşan)
- premiul 2 Necesitatea bunei-credinţe si efectele acesteia in caz de eroare - uzucapiunea scurtă - Soare Vlad-Cristian - Anul II, seria II, grupa 211 – (lector univ. dr. Cristina Elisabeta Zamşa)
- premiul 3 Leziunea - drept civil roman si drept civil francez - Hobincu Alexandra, anul II, seria I,  grupa 206 (prof. univ. dr. Valeriu Stoica) si Vânzarea lucrului altuia - Iustin Armasu, Anul III, seria I, grupa 301 si Vadim Barbu, Anul III, seria I, grupa 302 (asist. univ. Doru Trăilă)

Sectiunea drept penal

- premiul 1 Avortul – o instituţie de drept penal, abordată din perspectiva drepturilor omului - Ududec Elena Daniela - Anul II, seria I, grupa 202 (prof. univ. dr. Valerian Cioclei)
- premiul 2 Legea penală mai favorabilă - Duşa Casiana – Anul II, seria I, grupa 215 - (conf. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache)
- premiul 3 Consideraţii teoretice privind legalitatea şi oportunitatea urmăririi penale în reglementarea Proiectului Noului Cod de Procedură Penală - Zamfir Alexandra-Ioana, Anul IV, Seria I, Grupa 404 şi Simion Oana Beatrice, anul IV , seria II, grupa 402 (prof. univ. dr. Anastasiu Crişu)
si
Pericolul criminologic al faptelor comise în stare de recidiva - Grigore Ariadna Iustina, Anul ll, grupa 206 (conf. univ. dr. Lavinia Lefterache).

Lucrarile premiate vor fi publicate in REVISTA STIINTIFICA A STUDENTILOR IN DREPT.

Admirabilii castigatori ai premiilor sunt felicitati si sunt invitati sa trimita versiunea finala, impreuna cu acordul dat de profesorul coordonator,acord ce trebuie sa contina mentiunea "in vederea publicarii", la adresa de email pana cel tarziu la 30 noiembrie 2010. Materialul trimis trebuie sa respecte cu rigurozitate conditiile de redactare prevazute la conditii de publicare in Analele Universitatii din Bucuresti - seria Drept. Acordul profesorului coordoantor poate fi exprimat in orice forma permite stocarea sa.

Lucrarile ce nu se conformeaza cerintelor indicate mai sus nu vor fi publicate.
« înapoi