Avizier

Avizier

Preselecție René Cassin 2017

Centrul de Drepturile Omului şi Colegiul Juridic Franco-român de Studii Europene anunţă organizarea preselecţiei pentru concursul internaţional pe teme de Drept European al Drepturilor Omului “René Cassin”, ediția 22-24 martie 2017.

Le Centre de Droits de l’Homme et le Collège juridique Franco-roumain d’Etudes Européennes annonce la présélection pour le concours international dans le domaine du Droit Européen des Droits de l’Homme “René Cassin”, édition 22-24 mars 2017.

Echipa va fi formată din 3 studenţi.

L’équipe sera composée de 3 étudiants.

Cerinţe pentru participarea la selecţie/ Conditions pour participer à la sélection: 

1.      calitatea de student al Facultăţii de Drept în anul III sau anul IV de studii ori masterand/ être étudiant à la Faculté de Droit en IIIème, IVème ou Vème année (master) ;

2.      o foarte bună cunoaştere a limbii franceze/  très bonne connaissance de la langue française ;

3.      aptitudinea de a vorbi în public şi de a lucra în echipă/ capacité de parler en public et de travailler en équipe ;

4.      cunoştinţe de bază în domeniul Dreptului Internaţional Public şi al Dreptului Internaţional al Drepturilor Omului/ connaissance de base en Droit International Public et Droit International des Droits de l’Homme. 

Selecţia va avea loc în data de 21 octombrie, începând cu ora 17.00, la sediul Departamentului de Drept Public. Selecţia va consta într-o discuţie, în limba franceză, pe marginea speţei (disponibilă pe pagina web a concursului - http://concourscassin.eu/edition-2017 ). În timpul discuției, participanţii vor putea consulta orice material (în format scris sau electronic) pe care îl consideră necesar. 

La sélection aura lieu le 21 octobre, à partir de 17 heures, au Departement de Droit Public. La sélection consistera dans une discussion en Français concernant le cas pratique (disponible en ligne - http://concourscassin.eu/edition-2017 ). Pendant l’entretien, les participants pourront consulter tout document considéré nécessaire (format papier ou électronique). 

Comisia de selecție/ La commission de sélection – Lect. univ. Daniela Deteșeanu ; Asist. univ. Carmen Achimescu


Data publicării: 04.10.2016

« înapoi