Avizier

Avizier

Preselecție René Cassin 2017

Centrul de Drepturile Omului şi Colegiul Juridic Franco-român de Studii Europene anunţă organizarea preselecţiei pentru completarea echipei pentru concursul internaţional pe teme de Drept European al Drepturilor Omului “René Cassin”, ediția 22-24 martie 2017.

Le Centre de Droits de l’Homme et le Collège juridique Franco-roumain d’Etudes Européennes annonce la présélection pour compléter l’équipe pour le concours international dans le domaine du Droit Européen des Droits de l’Homme “René Cassin”, édition 22-24 mars 2017.

Echipa va fi formată din 3 studenţi.

L’équipe sera composée de 3 étudiants.

Cerinţe pentru participarea la selecţie/ Conditions pour participer à la sélection :

1.         calitatea de student al Facultăţii de Drept în anul III sau anul IV de studii ori masterand/ être étudiant à la Faculté de Droit en IIIème, IVème ou Vème année (master) ;

2.      o foarte bună cunoaştere a limbii franceze/  très bonne connaissance de la langue française ;

3.      aptitudinea de a vorbi în public şi de a lucra în echipă/ capacité de parler en public et de travailler en équipe ;

4.      cunoştinţe de bază în domeniul Dreptului Internaţional Public şi al Dreptului Internaţional al Drepturilor Omului/ connaissance de base en Droit International Public et Droit International des Droits de l’Homme.

Selecţia va avea loc în data de 1 noiembrie, începând cu ora 11.00, la Sala 214. Selecţia va consta într-o discuţie, în limba franceză, pe marginea speţei (disponibilă pe pagina web a concursului - http://concourscassin.eu/edition-2017 ). În timpul discuției, participanţii vor putea consulta orice material (în format scris sau electronic) pe care îl consideră necesar.

La sélection aura lieu le 1er novembre, à partir de 11 heures, a la Salle 214. La sélection consistera dans une discussion en Français concernant le cas pratique (disponible en ligne - http://concourscassin.eu/edition-2017 ). Pendant l’entretien, les participants pourront consulter tout document considéré nécessaire (format papier ou électronique).

Comisia de selecție/ La commission de sélection

-          Lect. univ. Daniela Deteșeanu ( );

-          Asist. univ. Carmen Achimescu ( )


Data publicării: 24.10.2016

« înapoi