Avizier

Avizier

Preselecție pentru Hexagonul Facultăților de Drept 2018 - proba științifică de drept civil

Selecția pentru Hexagonul facultăților de Drept ediția 2018, pentru proba de drept civil, va avea loc în data de 09 martie 2018, ora 16 la Catedra de drept privat.

Condiții: 
- pot participa studenții din anii II - IV;
- structura testării: 2 spețe și 2 subiecte de teorie - 4 ore total;
- nu este nevoie de înscriere prealabilă.
- tematica și bibliografia:

A. DREPT CIVIL 

1. Partea generală

a. Tematică

1.      Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate;

2.      Prescripția extinctivă. 

b. Bibliografie

-         Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

-         Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009;

-    G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2011, 2012;

-   F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei  (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012;

-         M. Nicolae, Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

-    I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013;

-  C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2013;

          -    O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil Partea generală, ed. a 2-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2017 (apare până la 20 decembrie 2017).

 

2. Drepturile reale

a. Tematică

1.      Dreptul de proprietate privată: noțiune, prerogative, caractere juridice, modalități;

2.      Apărarea dreptului de proprietate privată prin acțiunea în revendicare; 

3.      Posesia: noțiune și fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (nașterea prezumției de proprietate, dobândirea proprietății fructelor), acțiunile posesorii, precaritatea;

4.      Dezmembrămintele dreptului de proprietate.

b. Bibliografie

-         Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

-         Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009;

-         C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2017;

-         V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediția a 3-a, Ed. C. H. Beck, București, 2017;

-      F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012;

-         I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013.

 

3. Teoria generală a obligațiilor 

a. Tematică

1.      Contractul ca izvor de obligații;

a) clasificare, încheiere; 

b) efecte față de părți; 

c) efecte față de terți (inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, acțiunile directe);

d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, imposibilitatea de executare;  

2.      Răspunderea civilă delictuală; 

3.      Răspunderea civilă contractuală. 

b. Bibliografie

-         Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

-         Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009;

-          L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2012,

-          L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2015,

-          Paul Vasilescu, Drept civil. Obligații, Ediția a 2-a revizuită, Editura Hamangiu, București, 2017,

-          Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. În reglementarea NCC, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2014,

-   F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei   (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015;

-          Călina Jugastru, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Universul Juridic, București, 2017.

4. Contracte speciale

a. Tematica

1. Contractul de vânzare;

2. Contractul de donație.

 b. Bibliografia

-         Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

-         Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009;

-         D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I Vânzarea si schimbul, ediția a II-a revizuită, Ed. Hamangiu, București, 2017.

-         R. Dincă, Contractele civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013;

-         D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C.H. Beck, București, 2014;

-         F. Moţiu, Contractele speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013;

-         Gh. Comăniţă, I.-I. Comăniţă, Contractele speciale, Ed. Universul Juridic, București, 2013;

-      F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2015.


Data publicării: 26.02.2018

« înapoi