Avizier

Avizier

Preselecție pentru Hexagonul Facultăților de Drept, ediția 2019 - proba științifică de drept civil

Pe 29 octombrie, la ora 20:00, în Amfiteatrul IV, va avea loc preselecția pentru proba științifică de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept, ce se va organiza la București, în aprilie 2019.

Vor fi cooptați în echipa extinsă de pregătire pentru proba de drept civil a competiției studenții care vor obține cel puțin nota 6 la testul dat cu ocazia preselecției. Studenții care au trimis răspunsuri la spețele pe care le-au primit în perioada verii vor beneficia de o bonificație de până la 3 puncte.

Materia ce va trebui pregătită pentru  testul din 29 octombrie este următoarea:

1) Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate;

2) Prescripția extinctivă.

Bibliografia cuprinde următoarele:

−        Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

−        Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009;

−        M. Nicolae, Drept civil. Teoria generală, vol. II (Teoria drepturilor subiective), Solomon, București, 2018

−        G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 2012;

−        F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ediția a 2-a,  Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015;

−        M. Nicolae, Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

−        Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

−        C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016;

−        O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil Partea generală, ed. a 2-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2017.

 

Pot participa la preselecție studenți la zi, din anii II-IV de studiu, fără să fie necesară vreo înscriere. 

Pentru informații suplimentare, îi puteți contacta pe domnii Bogdan Vișinoiu, Cristian Paziuc și Vladimir Diaconiță, la următoarele adrese de email: , și

Data publicării: 08.10.2018

« înapoi