Avizier

Avizier

Preselecție pentru proba științifică de drept constituțional a Hexagonului Facultăților de Drept – 2024

Catedra de Drept constituțional și instituții politice din cadrul Facultății de Drept a Universității din București organizează în data de joi, 16 noiembrie 2023, ora 16:30, preselecția pentru formarea echipei de studenți care va reprezenta facultatea la concursul „Hexagonul Facultăților de Drept”, ediția 2023, la disciplina drept constituțional și instituții politice.

Preselecțiainițială se va desfășura prin susținerea unui test de evaluare a cunoștințelor, cu un subiect de teorie (sinteză) și o speță, ambele din tematica menționată în prezentul anunț. În urma evaluării lucrărilor redactate de participanți vor fi selectații studenții care vor face parte din lotul extins, iar componența echipei finale va fi stabilită după desfășurarea unor ședințe de pregătire.

Înscrierea la preselecție se face prin completarea formularului de la următoarea adresă https://forms.gle/KTjNTq8YWvSZyU1n9, până în data marți, 14 noiembrie 2023, ora 23:00. Se pot înscrie la preselecție studenți din anii II – IV de studiu (studii de licență – învățământ cu frecvență) cu condiția să fi promovat examenele la disciplinele drept constituțional și instituții politice. Sala în care se va desfășura preselecția va fi comunicată prin e-mail studenților care au completat formularul de înscriere.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să transmiteți întrebările dumneavoastră prin e-mail către drd. Constantin Pintilie ().

Tematica preselecției:

1. Principii fundamentale: principiul separației și echilibrului puterilor în stat; caracterele statului român (stat de drept, democratic și social).

2. Puterea legislativă: Parlamentul – rolul și structura Parlamentului; mandatul, organizarea și funcționarea Parlamentului; desfășurarea lucrărilor, actele juridice; statutul parlamentarului: mandatul parlamentar și protecția mandatului parlamentar; raporturile dintre Parlament și Președinte, Guvern, autoritatea judecătorească.

3. Justiție constituțională: noțiunea de justiție constituțională; Curtea Constituțională – organizare; atribuții; actele juridice; deciziile Curții Constituționale și efectele lor.

Notă: se va avea în vedere jurisprudența Curții Constituționale relevantă în raport cu tematica menționată anterior.

Bibliografie orientativă

Pentru pregătirea preselecției, se recomandă următoarea bibliografie:

1.  I. Muraru, E.-S. Tănăsescu, Constituția României. Comentariu pe articole, ediția a 3-a, C.H.Beck, București, 2022.

2. I. Muraru, E.-S. Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, ediția 16, C.H.Beck, București, 2023 și I. Muraru, E.-S. Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, vol. II, ediția 15, C.H. Beck, București, 2017.

3. Ș. Deaconu, Drept constituțional, ediția 5, C.H.Beck, București, 2022 și Ș. Deaconu, Instituții politice, ediția 5, C.H.Beck, București, 2022.

4. T. Toader, M. Safta,Constituția României (adnotată), ediția a 5-a, Hamangiu, București, 2023.Data publicării: 26.10.2023

« înapoi