Prezentare

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din Bucureşti. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, dar şi multe cu activitate politică prodigioasă, lucrează în catedrele tradiţionale: catedra de drept public, catedra de drept privat şi catedra de drept penal.

Structura activităţilor a fost adaptată la cele mai recente cerinţe de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice domeniului juridic, s-au perfecţionat planurile de învăţământ, programele analitice ale disciplinelor, metodele de instruire. Participanţii la formele de învăţământ organizate (licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare de specialitate) sunt din ce în ce mai numeroşi, dar şi mai exigenţi faţă de conţinutul şi calitatea cursurilor.

Activitatea de cercetare beneficiază şi de o structură organizatorică adecvată, în cadrul facultăţii funcţionând centre de cercetare (Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Centrul de Drepturile Omului, Centrul de Drept Social Comparat, Centrul de Drept European, Centrul de Teoria Generală a Dreptului şi de Drepturi Noi, Centrul de studii în domeniul Dreptului Proprietăţii Intelectuale) în care se organizează multiple activităţi ştiinţifice: sesiuni şi conferinţe internaţionale, dezbateri, mese rotunde, seminarii practice, studii de caz, procese experimentale, seminarii metodologice, şcoli internaţionale, şcoli de vacanţă, concursuri de pledoarii şi eseuri, lansări de reviste etc. O atenţie deosebită este acordată seriei Drept a Analelor Universităţii din Bucureşti. Studiile şi articolele revistei se constituie ca cercetare ştiinţifică fundamentală având ca obiect principalele instituţii juridice precum şi soluţii ale instanţelor judecătoreşti româneşti şi internaţionale.

Dotările facultăţii s-au îmbunătăţit simţitor, atât în laboratorul de criminalistică, dar mai ales în planul tehnologiilor informaticii şi comunicaţiilor; toţi studenţii şi întreg personalul didactic şi nedidactic au căsuţe poştale găzduite pe echipamentele din laboratoarele de informatică, beneficiind, în plus, şi de avantajele unui sistem de comunicare electronică intern prin care se scurtează timpul şi efortul de comunicare a mesajelor, anunţurilor generale sau personale/pe grupuri, dar şi a temelor de seminar,  bibliografiilor sau a altor documente necesare procesului didactic.

Facultatea desfăşoară cooperări fructuoase cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, încercând să participe cu succes în efortul naţional de integrare în lumea academică mondială.