Prezentare

Înființat prin Decizia Rectorului Universității din București nr. 496/10.03.2021, Centrul de Drept Internațional Privat și Drept Internațional al Mediului (CDIPDIM) este o unitate de cercetare, fără personalitate juridică, afiliată Departamentului de Drept privat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti. CDIPDIM are sediul în Palatul Facultății de Drept, camera 2.04.

Centrul urmărește promovarea studiului şi cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului internaţional privat şi al dreptului internaţional al mediului în rândul cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor şi studenţilor, precum şi diseminarea şi publicarea rezultatelor de cercetare ştiinţifică.