Prezentare

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor

Începând cu anul universitar 2009-2010, Facultatea de Drept a Universității din București organizează anual Sesiunea de Comunicări Științifice, adresată studenților și masteranzilor Facultății.

Sesiunea de Comunicări Științifice reprezintă un eveniment important pentru activitatea academică a Facultății și are drept obiectiv major promovarea contribuțiilor valoroase și originale ale studenților in domeniile clasice precum și în cele emergente ale dreptului.

Sesiunea de comunicări este organizată pe secțiuni, respectiv secțiunile de drept privat, drept public și drept penal.

Lucrările urmează a fi publicate, în mod obligatoriu, în format electronic în Revista ştiinţifică a studenţilor în drept, înființată și dezvoltată de Facultatea  de Drept a Universității din București. Înscrierea la Sesiune reprezintă acordul implicit pentru publicarea inițială a lucrării în această Revistă.

Selecția lucrărilor se face în baza criteriilor de originalitate, importanța subiectului abordat, calitatea exprimării și a contribuției de cercetare și practice aduse în domeniu.

Condiții de înscriere

Un autor poate să participe cu o singură lucrare la Sesiunea de comunicări. Lucrările trebuie să nu fi fost în prealabil publicate ori prezentate în cadrul unor activități academice curriculare ori extracurriculare; versiunea actualizată a unei lucrări prezentate sau publicate anterior nu este acceptată pentru înscriere. Coautoratul este limitat la două persoane.

Se pot înscrie la Sesiunea de comunicări științifice numai lucrările care au, prealabil depunerii, acordul dat de unul dintre profesorii aparținând corpului didactic al Facultății de Drept, Universitatea din București, conform celor menționate la secțiunea de drept public http://drept.unibuc.ro/Departamentul-de-drept-public-s16-ro.htm, secțiunea de drept privat http://drept.unibuc.ro/Departamentul-de-drept-privat-s17-ro.htm, secțiunea de drept penal http://drept.unibuc.ro/Departamentul-de-drept-penal-s18-ro.htm. Lucrarea poate fi coordonată de un cadrul didactic asociat, caz în care participantul trebuie să prezinte atât acordul acestuia, cât și al cadrului didactic titular. Acordul poate fi exprimat prin email de către cadrul didactic titular (și cadrul didactic asociat, după caz).

Înscrierea lucrărilor se face prin trimiterea materialului și a acordului cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz), la adresa de e-mail în perioada de înscriere, așa cum este comunicată pe site-ul Facultății, până la ora 23.59 în ultima zi de înscriere. Lucrările sunt înscrise în secțiunea corespunzătoare, în funcție de departamentul în care activează cadrul didactic coordonator.

Lipsa avizului cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz), trimis direct la adresa sau retransmis de către participant, conduce la respingerea înscrierii. Avizul cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz), trimis în atenția organizatorilor Sesiunii de comunicări trebuie să poarte asupra formei finale a lucrării ce urmează a fi susținută și nu este un aviz în vederea redactării comunicării.

Conținutul lucrării va trebui încărcat în template-ul publicat la https://drept.unibuc.ro/Revista-stiintifica-a-studentilor-in-drept-s255-ro.htm și transmis în această formă.

Numai lucrările care întrunesc condițiile de formatare din modelul publicat la https://drept.unibuc.ro/Revista-stiintifica-a-studentilor-in-drept-s255-ro.htm  și care nu au fost prealabil publicate vor fi luate în considerare în vederea înscrierii.