Prezentare

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor

Începând cu anul universitar 2009-2010, Facultatea de Drept a Universității din București organizează anual Sesiunea de Comunicări Științifice, sesiune adresata studenților Facultății.

Sesiunea de Comunicări Științifice are drept obiectiv major promovarea contribuțiilor valoroase si originale ale studenților in domeniile clasice precum si in cele emergente ale dreptului.

Sesiunea de comunicări este organizată pe secțiuni, respectiv secțiunile de drept privat, drept public si drept penal.

Lucrările premiate urmează a fi publicate în format electronic în revista Sesiunii de comunicări a Facultății de Drept a Universității din București.

Condiții de înscriere

Un autor poate sa participe cu o singura lucrare la Sesiunea de comunicări. Lucrările trebuie să nu fi fost în prealabil publicate ori prezentate în cadrul unor activități academice curriculare ori extracurriculare. Coautoratul este limitat la două persoane.

Se pot înscrie la Sesiunea de comunicări științifice numai lucrările care au, prealabil depunerii, acordul dat de unul dintre profesorii aparținând corpului didactic al Facultății de Drept, Universitatea din București, conform celor menționate la secțiunea de drept public http://drept.unibuc.ro/Departamentul-de-drept-public-s16-ro.htm, secțiunea de drept privat http://drept.unibuc.ro/Departamentul-de-drept-privat-s17-ro.htm, secțiunea de drept penal http://drept.unibuc.ro/Departamentul-de-drept-penal-s18-ro.htm. Lucrarea poate fi coordonată de un cadrul didactic asociat, caz în care participantul trebuie să prezinte atât acordul acestuia, cât și al cadrului didactic titular. Acordul poate fi exprimat prin email de către cadrul didactic titular (și cadrul didactic asociat, după caz).

Înscrierea lucrărilor se face prin trimiterea materialului și a acordului cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz), la adresa de e-mail în perioada de înscriere, așa cum este comunicată pe site-ul Facultății, până la ora 23.59 în ultima zi de înscriere. Lucrările sunt înscrise în secțiunea corespunzătoare, în funcție de departamentul în care activează cadrul didactic coordonator.

Lipsa avizului cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz), trimis direct la adresa sau retransmis de către participant, conduce la respingerea înscrierii. Avizul cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz), trimis în atenția organizatorilor Sesiunii de comunicări trebuie să poarte asupra formei finale a lucrării ce urmează a fi susținută și nu este un aviz în vederea redactării comunicării.

Lucrările, care trebuie să se circumscrie domeniilor de drept corespunzătoare celor trei secțiuni (drept public, drept privat, drept penal), pot avea cel puțin 5 și cel mult 12 pagini scrise in format TimesNewRoman font 12 și trebuie să nu fi fost in prealabil publicate. 

Precizări privind condițiile de redactare

Lucrările trebuie să respecte condițiile de formă indicate mai jos, sub sancțiunea respingerii înscrierii lucrării:

- lucrarea va avea o pagina de prezentare (martor/cover letter) în care autorii sunt rugați să precizeze alături de nume și prenume, anul de studii si numărul grupei (după caz programul de master), Facultatea de Drept, Universitatea din București, adresa poștală și electronică (e-mail) și numărul de telefon la care pot fi contactați, numele si titlul didactic al cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz). Pagina de prezentare nu se numerotează și nu este luată în calcul în vederea aprecierii condiției privind mărimea lucrării. Aceasta pagină are caracter confidențial și trebuie să fie inclusă în documentul Microsoft Word al lucrării (prima pagină a documentului).

- pagina următoare, începând cu care materialul se numerotează, va fi prima pagina a lucrării și va conține  titlul lucrării în limbile română, engleză și franceză, numele și prenumele autorului, cuvintele cheie în limbile română, engleză și franceză (nu mai mult de 7, se iau în considerare sintagme), rezumatul lucrării în limbile română, engleză și franceză (nu mai mult de 10 rânduri în fiecare limbă). Lucrarea poate începe pe aceeași pagină, dacă spațiul rămas permite. Nu se întrerupe documentul după aceste elemente preliminare.

- pentru redactarea lucrării trebuie utilizate caracterele diacritice specifice limbii române
- lucrarea va avea dimensiuni de cel puțin 5 pagini si cel mult 12 pagini (inclusiv subsolurile, bibliografia, rezumatul și cuvintele cheie).

- pentru evitarea neajunsurilor cauzate de incompatibilitatea fonturilor, textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puțin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text și 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanță), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat.

- în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.

- lucrarea trebuie să conțină referințe bibliografice (lista de lucrări consultate inserată la sfârșitul comunicării și note de subsol de trimitere la aparatul critic)

- notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui și numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediția și/sau volumul, editura, anul și locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situația în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoștință de respectivele documente.

- documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, și cu precizarea link-ului, între paranteze, precum și a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugați să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.

Selecția lucrărilor se face în baza criteriilor de originalitate, importanța subiectului abordat, calitatea exprimării și a contribuției de cercetare aduse.