Prezentare

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor

Începând cu anul universitar 2009-2010, Facultatea de Drept a Universității din București organizează anual Sesiunea de Comunicări Științifice, sesiune adresata studenților Facultății.

Sesiunea de Comunicări Științifice are drept obiectiv major promovarea contribuțiilor valoroase si originale ale studenților in domeniile clasice precum si in cele emergente ale dreptului.

Sesiunea de comunicări este organizata pe secțiuni, respectiv secțiunile de drept privat, drept public si drept penal.

Lucrările premiate urmează a fi publicate in format electronic în revista Sesiunii de comunicări a Facultății de Drept a Universității din București.

Condiții de înscriere

Un autor poate sa participe cu o singura lucrare la Sesiunea de comunicări. Lucrările trebuie sa nu fi fost in prealabil publicate ori prezentate in cadrul unor activități academice curriculare ori extracurriculare. Coautoratul este limitat la doua persoane.

Pot fi înscrise la Sesiunea de comunicări științifice numai lucrările care au, prealabil depunerii, acordul dat de unul dintre profesorii aparținând corpului didactic al Facultății de Drept, Universitatea din București. Selecția se face in baza criteriilor de originalitate, importanta subiectului abordat, calitatea exprimării si a contribuției de cercetare aduse.

Înscrierea lucrărilor se face prin trimiterea materialului, împreuna cu acordul profesorului coordonator, la adresa de email în perioada de înscriere, așa cum este comunicată pe site-ul Facultății. Acordul profesorului coordonator poate fi exprimat in orice forma permite stocarea sa.

Lucrările și avizul cadrului didactic coordonator se pot trimite pe adresa pana la ora 23.59 in ultima zi de înscriere.  Lucrările sunt înscrise în secțiunea corespunzătoare, în funcție de departamentul in care activează cadrul didactic coordonator. Lipsa avizului cadrului didactic coordonator, fie olograf scanat trimis prin mesaj email, fie mesaj email trimis pe adresa direct către cadrul didactic sau retransmis de către participant, conduce la respingerea înscrierii. În toate cazurile, în aviz trebuie făcută mențiune cu privire la acordul privind înscrierea la Sesiunea de comunicări.  Avizul profesorului coordonator trimis în atenția organizatorilor Sesiunii de comunicări trebuie să poarte asupra formei finale a lucrării ce urmează a fi susținută, nu este un aviz în vederea redactării comunicării.

Lucrările, ce trebuie sa se circumscrie domeniilor de drept corespunzătoare celor trei secțiuni (drept public, drept privat, drept penal), pot avea cel puțin 5 și cel mult 12 pagini scrise in format TimesNewRoman font 12 si trebuie sa nu fi fost in prealabil publicate. 

Precizări privind condițiile de redactare

Lucrările care trebuie să respecte condițiile de formă indicate mai jos, sub sancțiunea respingerii înscrierii lucrării.

- lucrarea va avea o pagina de prezentare (martor) in care autorii sunt rugați să precizeze alături de nume și prenume, anul de studii si numărul grupei (după caz programul de master), instituția în care activează, adresa poștală și electronică (e-mail) și numărul de telefon la care pot fi contactați, numele si titlul didactic al cadrului didactic supervizor al lucrării. Pagina de prezentare nu se numerotează si nu este luata in calcul in vederea aprecierii condiției privind mărimea lucrării. Aceasta pagină are caracter confidențial și trebuie să fie inclusă în documentul Microsoft Word al lucrării (prima pagină a documentului).
- pagina următoare, începând cu care materialul se numerotează, va fi prima pagina a comunicării si va conține  titlul lucrării in limbile română, engleză si franceză, numele si prenumele autorului, cuvintele cheie in limbile română, engleză si franceză (nu mai mult de 7, se iau în considerare sintagme), rezumatul lucrării in limbile română, engleză si franceză (nu mai mult de 10 rânduri in fiecare limba). Lucrarea poate începe pe aceeași pagină, dacă spațiul rămas permite. Nu se întrerupe documentul după aceste elemente preliminare.
- pentru redactarea lucrării trebuie utilizate caracterele diacritice specifice limbii romane
- comunicarea va avea dimensiuni de cel puțin 5 pagini si cel mult 12 pagini (inclusiv subsolurile, bibliografia, rezumatul și cuvintele cheie).
- pentru evitarea neajunsurilor cauzate de incompatibilitatea fonturilor, textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puțin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text și 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanță), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat.
- în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.
- lucrarea trebuie să conțină referințe bibliografice (lista de lucrări consultate inserată la sfârșitul comunicării și note de subsol de trimitere la aparatul critic
- notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui și numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediția și/sau volumul, editura, anul și locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situația în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoștință de respectivele documente.
- documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, și cu precizarea link-ului, între paranteze, precum și a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugați să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.