Prezentare

Centrul de Studii în Dreptul Concurenței (CSDC) este o unitate de cercetare științifică fără personalitate juridică ce funcționează începând cu 2011 în cadrul Facultății de Drept a Universității din București.

Obiectivele centrului se realizează prin derularea unor activităţi specifice cercetării științifică în domeniul dreptului concurenței, cele mai importante dintre acestea fiind: desfăşurarea de activităţi și proiecte de cercetare ştiinţifică teoretică şi aplicativă, atragerea de programe şi finanţări în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare propuse, prin proiecte şi contracte de cercetare, organizarea de seminare, dezbateri, conferințe, colocvii, dedicate cu precădere studenților și masteranzi, precum şi participarea la asemenea activităţi organizate de alte centre de cercetare, iniţierea de schimburi academice la nivel naţional şi internaţional, oferirea de îndrumare de către cadrele didactice, studenţilor implicaţi în cercetarea ştiinţifică, elaborarea de materiale de informare ştiinţifică, organizarea de activități extra-curriculare dedicate studenților și masteranzilor (inclusiv prin procese simulate, dezbateri și concursuri de pledoarii). CSDC derulează un parteneriat strategic cu Consiliul Concurenței, autoritatea națională în domeniul concurenței.

Membri:
Lector univ. dr. Sorin David
Conferențiar univ. dr. Adriana Almășan