Prezentare

Centrul de Studii în Dreptul Concurenței (CSDC) este o unitate de cercetare științifică juridică ce activează în cadrul Departamentului de Drept Privat a Facultății de Drept a Universității din București.

Obiectivele centrului se realizează prin derularea unor activități specifice cercetării științifică în domeniul dreptului concurenței, cele mai importante dintre acestea fiind: desfășurarea de acțiuni și proiecte de cercetare științifică teoretică și aplicativă, inclusiv prin atragerea de programe și finanțări în vederea dezvoltării activităților de cercetare propuse, în forma unor proiecte ori în baza unor contracte de cercetare. 

De asemenea, CSDC urmărește organizarea de seminare, dezbateri, conferințe, colocvii, dedicate cu precădere studenților masteranzilor și doctoranzilor, dar și cercetătorilor și practicienilor.

Centrul este interesat în participarea la asemenea activități organizate de alte centre de cercetare, inițierea de schimburi academice la nivel național și internațional, cooperarea cu instituții publice, oferirea de îndrumare de către cadrele didactice studenților implicați în proiecte individuale de cercetarea științifică.

Între obiectivele CSDC intră și elaborarea de materiale de informare științifică, organizarea de activități extra-curriculare dedicate studenților și masteranzilor (inclusiv prin procese simulate, dezbateri și concursuri de pledoarii).

 Membri

Prof. Univ. Dr. Adriana Almășan – Directorul CSDC

Lect. Univ. Dr. Sorin David

Prof. Univ. Dr. Simona Gherghina

Drd. Ștefan Bogrea