Prezentare

Centrul de studii interdisciplinare în Drept, Etică și Religie (CIDER) este o unitate de cercetare științifică fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul Facultății de Drept a Universității din București din anul 2016.

Obiectivele CIDER sunt de a realiza activităţi specifice cercetării științifice în domeniul eticii, integrității și a libertății religioase, prin raportare la știința dreptului, cele mai importante dintre acestea fiind: desfăşurarea de activităţi și proiecte de cercetare ştiinţifică, atragerea de programe şi finanţări în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare propuse, prin proiecte şi contracte de cercetare, organizarea de seminarii, dezbateri, conferințe, colocvii, dedicate cu precădere studenților și masteranzi, precum şi participarea la asemenea activităţi organizate de alte centre de cercetare, iniţierea de schimburi academice la nivel naţional şi internaţional, oferirea de îndrumare de către cadrele didactice, studenţilor implicaţi în cercetarea ştiinţifică şi elaborarea de materiale de informare ştiinţifică.

CIDER a fost fondat de lector dr. George Grigoriţă (Facultatea de Teologie Ortodoxă) și lector dr. Doru Trăilă (Facultatea de Drept).

Începând din anul 2016 Directorul CIDER este domnul Doru Trăilă.