Partea a II-a

Prof. dr. Gheorghe PIPEREA, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Grupurile de societati si influenta acestora asupra principiilor fundamentale ale contractelor bilaterale
Grupul de societăţi este o realitate economică incontestabilă, fiind titularul unei întreprinderi complexe care se derulează prin intermediul societăţilor din grup.

Noua concepţie relativă la profesionist şi întreprinderea sa, reglementată de art. 3 din Noul Cod civil, permite concluzia că şi grupul de societăţi poate avea calitatea de profesionist care exploatează o întreprindere, prin intermediul societăţilor controlate.

Grupul de societăţi este caracterizat prin (i) controlul exercitat de societatea dominantă (sau de acţionarul dominant) asupra societăţilor din grup şi de (ii) riscul unic al activităţii derulate de grup.

Rareori voinţa societăţii controlate este o voinţă reală a acesteia sau o voinţă liberă din punct de vedere juridic. Normalitatea principiului relativităţii efectelor este, în cazul grupului de societăţi, o situaţie de excepţie.

În dreptul contractelor profesionale precum şi în cadrul regimului juridic al garanţiilor, problema cea mai spinoasă ridicată de existenţa şi activitatea grupului de societăţi este de a determina identitatea adevăratului contractant: este parte în contract societatea controlată (care apare în contract, dar care exprimă acolo voinţa societăţii dominante) sau societatea dominantă (care nu apare în contract, dar îşi impune voinţa în acest contract)?
« înapoi