Avizier

Avizier

Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu a fost desemnată membru în Comitetul de selectare a judecătorilor la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CEJ).

Numirea sa, pentru un mandat de 4 ani, a fost făcută prin Decizia 2013/180/UE a Consiliului Uniunii Europene din 22 aprilie 2013. Conform Protocolului privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, din acest comitet fac parte şapte personalităţi alese dintre foşti membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului şi dintre jurişti cu competenţă recunoscută, ei având misiunea de a selecta judecători pentru diversele jurisdicţii ale Curţii Uniunii Europene.

Judecătorii şi avocaţii generali propuşi pentru un prim mandat sunt numiţi de Consiliu după consultarea acestui comitet, constituit în baza art.3. alin.3 din Protocolul privind Statutul CEJ. Comitetul îşi dă avizul asupra caracterului corespunzător al candidaţilor de a exercita funcţia de judecător ori avocat general şi ataşează avizului o listă de candidaţi care deţin cea mai potrivită experienţă de nivel înalt.

Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu este prodecan al Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti. De asemenea, este director-adjunct al Centrului de cercetări şi studii avansate al Universităţii din Bucureşti, responsabil pedagogic al Colegiului juridic franco-român de studii europene, precum şi membru al biroului executiv al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional. A fost reprezentant al României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru drepturi fundamentale a UE şi face parte din Grupul de experţi independenţi pentru respectarea Cartei autonomiei locale de pe lângă Consiliul Europei.

În perioada septembrie 2009 – ianuarie 2011 a fost desemnată reprezentant al societăţii civile în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. În noiembrie 2011 a fost decorată cu „Ordinul naţional pentru merit” în grad de Cavaler conferit de Republica Franceză.

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CEJ) este de a garanta „respectarea legii în interpretarea şi aplicarea" tratatelor. CEJ  controlează legalitatea actelor instituţiilor Uniunii Europene, se asigură că statele membre îşi îndeplinesc obligaţiile rezultate din tratate şi interpretează dreptul Uniunii la solicitarea instanţelor naţionale. Persoanele fizice şi juridice pot să se prezinte în faţa Curţii de Justiţie dacă apreciază că le-au fost încălcate drepturile de către o instituţie europeană.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, al cărei sediu este la Luxemburg, este compusă din trei instanţe: Curtea de Justiţie, Tribunalul (creat în 1988) şi Tribunalul Funcţiei Publice (creat în 2004). De la crearea acestor trei jurisdicţii ele au pronunţat 15 000 de hotărâri.

Data publicării: 08.05.2013

« înapoi