Departamentul de drept public

Prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu
Telefon: +40(0)21-315-71-87 /179

E-mail:

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept
Catedra de Drept public - Camera 302
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Curriculum vitae
Publicaţii

Lista proiecte si manifestari stiintifice

« înapoi