Departamentul de drept privat

Prof. univ. dr. Valeriu Stoica

Telefon: +40(0)21-315-71-87 /173

E-mail:

Adresa: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept
Catedra de Drept privat
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 050107, Bucureşti

Curriculum vitae
Publicaţii

« înapoi