Publicații

Premii obținute de lucrări publicate de membrii CDIPDIM
- Premiul de excelență ”Stanciu D. Cărpenaru”, pentru cel mai bun articol publicat în Revista Română de Drept Comercial în anul 2020, conferit de Revista Română de Drept Comercial în cadrul Conferinței naționale de drept comercial ”Stanciu. D. Cărpenaru” (București, 24 noiembrie 2021)  
- Premiul ”I. L. Georgescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România (2017), pentru lucrarea ”Dreptul comerțului internațional. Tratat”, 2 volume, ediția a II-a (autori: Dragoș-Alexandru Sitaru, Șerban-Alexandru Stănescu), Ed. Universul Juridic, București, 2017;
- Premiul „Traian Ionaşcu” pentru cea mai bună carte a anului 2016 pe teme de drept privat acordat de Revista Română de Drept Privat (2017), pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat” (coautor Șerban-Alexandru Stănescu), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
- Premiul ”Mihail Eliescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România (2016), pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat” (coautor Șerban-Alexandru Stănescu), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
- Premiul ”Mihail Eliescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România (2012), pentru lucrarea ”Noul Cod civil. Comentariu pe articole” (coautor Șerban-Alexandru Stănescu), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
- Premiul ”Nicolae Titulescu” acordat de Academia Română (2010), pentru lucrarea ”Dreptul comerțului internațional. Tratat”, 2 volume (autori: Dragoș-Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Șerban-Alexandru Stănescu), Ed. Universul Juridic, București, 2008;
- Premiul ”I. L. Georgescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România (1997), pentru lucrarea ”Drept internațional privat. Tratat” (autor Dragoș-Alexandru Sitaru), Ed. Actami, București, 1997;

Lucrări publicate de membrii CDIPDIM

A) Prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru
a) Cursuri universitare
- Dreptul comerțului internațional, vol I, T.U.B., 1988, în colaborare cu dr. C. Bîrsan, partea mea 175 p.; 
- Dreptul comerțului internațional, vol.II, partea 1, T.U.B., 1990, în colaborare cu dr. C. Bîrsan, partea mea 185 p.; 
- Dreptul internațional privat. Spețe și soluții din practica judiciară și arbitrală pentru comerțul exterior, T.U.B., 1986, în colaborare cu prof.dr.doc. Ion Filipescu; 
- Drept civil. Partea generală. Persoanele, editată de Institutul de Drept Internațional și Relații Internaționale " Nicolae Titulescu ", București, ultima ediție 1994 ( 300 p.) 
- Dreptul comerțului internațional, tratat, vol. I, Ed. ACTAMI, București, 1995, 331 p., vol. II, 1996, 415 p. 
- Drept internațional privat, tratat, vol I, Ed. Holding Reporter, București, 1996, 263 p. 
- Drept internațional privat, tratat, Ed. ACTAMI, București, 1997, 474 p. 
- Drept internațional privat, tratat, Ed. Lumina Lex, București, 2000, reeditat în 2001 (575 p.) 
- Dreptul comerțului internațional, tratat, Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 2004 (887 p.) 
- Dreptul comerțului internațional, tratat, Partea generală (721 p.) + Partea specială (531 p.), Ed. Universul Juridic, București, 2008 
- Drept internațional privat, tratat, Partea generală, Partea specială - Normele conflictuale în diferite ramuri și instituții ale dreptului privat, Ed. C.H. Beck, București, 2013 (730 p.) 
- Dreptul comerțului internațional. Tratat. Partea generală (719 p.) și Partea specială (457 p., din care 167 p. în coautorat), Editura Universul Juridic, București, 2017 

b) Monografii publicate în România
- Răspunderea părților pentru încălcarea obligațiilor din contractele de vânzare internațională de mărfuri reglementate de CGL-CAER 1968/75, publicată în Colecția Biblioteca de Economie Mondială, editată de Institutul de Economie Mondială, 1982, p.255-278; 
- Răspunderea părților pentru încălcarea obligațiilor din contractele de vânzare internațională de mărfuri reglementate de Actul final al Conferinței O.N.U. de la Viena (1980), în aceeași colecție, pg.279-295. 
- Exportul în contrapartidă. Probleme juridice, în aceeași colecție, 1984, Cap.I (în colaborare) și Cap.II, 30 p.; 
- Clauza penală în contractele comerciale internaționale, în aceeași colecție, 1985, Cap.V, 58 p.; 
- Exportul în contrapartidă. Probleme economice și juridice, Ed. Academiei, 1987, Cap.I ( în colaborare) și Cap.II, partea mea 25 pg. 
- Contractul de transport internațional de mărfuri, Ed. Lumina Lex, București, 2007 (239 p) - în coautorat indiviz cu Șerban-Alexandru Stănescu 

c) Lucrări / Monografii publicate în străinătate
- "Corporations and Partnerships in Romania", în ciclul International Encyclopaedia of Laws, Editor : Prof. Dr. K. Geens; General Editor Prof. Dr. Roger Blanpain, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Boston, 1992 (108 pg.). 
-  Capitolul "Romania", în Legal Aspects of Doing Business in Europe, published by Kluwer Law and Taxation Publishers, West Publishing Co, U.S.A., în Supplement 9 din Internațional Business Series, 1998 (în colaborare cu profesor dr. C. Bîrsan). 
- "Corporations and Partnerships in Romania", în ciclul International Encyclopaedia of Laws, General Editor: Prof. Dr. Roger Blanpain, Editura Kluwer Law International BV, Olanda, 2009, reactualizată în 2011. 
- ICC Guide to National Procedures for Recognition and Enforcement of Awards under the New York Convention - Country Report for Romania, în ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 23/Special Supplement - 2012, publicat în 2013. 
- Doing Business in Romania, în Comparative Law Yearbook of International Business, vol. 35/2013, p. 59 - 110, Editura Wolters Kluwer - Law and Business, sub egida Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, publicată în 2013 (în colaborare cu Dan - Alexandru Sitaru). 
- "Corporations and Partnerships in Romania", în ciclul International Encyclopaedia of Laws, Editura Kluwer Law International, Olanda, publicată în 2014 (în colaborare cu Dan-Alexandru Sitaru) 
-  The Applicable Law in International Arbitration, în Arbitration in Romania: A Practitioner's Guide, Editors Crenguta Leaua & Flavius-Antoniu Baias, Editura Kluwer Law International, 2016 (în colaborare cu Teodora Maria Bantaș) 
- Private International Law in Romania, în ciclul International Encyclopaedia of Laws, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2016 (autor general și coordonator).

d) Articole și note publicate 
- Examen teoretic al practicii judiciare privind aplicarea prescripției extinctive în cadrul raporturilor dintre proprietarii și chiriașii locuințelor, în Revista Română de Drept (prescurtat, în continuare, R.R.D.), nr.7/1978, pg.26-31. 
- Aspects nouveaux concernant la competence de l'arbitrage commercial international dans le domaine des contrats conclus avec l'exterieur, în Analele Univeristății București, Drept, 1981, pg. 51-56. 
- Considerații privind sentințele arbitrale pronunțate pentru adaptarea contractelor comerciale internaționale pe termen lung, R.R.D., nr.8/1981, pg.8-13. 
-  Considerații privind legea engleză asupra arbitrajului - The United Kingdom Arbitration Act, 1979, în Studii și Cercetări Juridice (prescurtat, în continuare, S.C.J.), nr.3/1981, pg.277-280. 
- Pentru o nouă ordine juridică internațională, în revista Forum, nr.3/1982, pg. 62-66. 
- Breves consideration sur la caractere national, etranger et international des sentences arbitrales dans le commerce exterieur, în Analele Universității din București, Drept, 1982, pg.41-46. 
- Încheierea contractelor comerciale internaționale. Propuneri de lege ferenda, în S.C.J., nr.3/1982, pg.257-266. 
- Aspecte din practica judiciară în legătură cu partajarea bunurilor, în R.R.D. nr.7/1982, pg.61-67 (în colaborare cu A. Sitaru). 
- Considerații referitoare la termenul incert într-o situație specială, în R.R.D., nr.7/1983, pg. 29-32 (în colaborare cu A. Sitaru). 
- Reglementări ale acordurilor bilaterale încheiate de R.S.România privind competența arbitrajului comercial internațional, în Revista Română de Studii Internaționale (prescurtat, în continuare, R.R.S.I.), nr.3/1984, pg.241-248. 
- Reglementări procedurale și de fond privind arbitrajul comercial internațional în acordurile bilaterale încheiate de România, în R.R.D., nr.8/1984, pg.19-26. 
- Factoringul internațional, în Suplimentul la Revista Economică ( prescurtat, în continuare, Supl. la Rev. Ec.), nr.37/1984, pg. 4-7. 
- Minor. Mamă decedată. Dreptul bunicilor materni de a avea legături cu nepotul lor minor, notă, R.R.D., nr.1/1985, pg.49-51 (în colaborare cu A. Sitaru). 3 
- Penalitățile în CGL -CAER 1968/75, în Supl. R.E., nr.15/1984, pg.9-14. 
- Controlul efectuat de instanțele judecătorești cu ocazia partajării bunurilor, în R.R.D., nr.11/1986, pg.26-32 (în colaborare cu A. Sitaru). 
- Uzanțele comerciale internaționale - noțiuni generale, în Supl. la Rev. Ec. nr.37/1987, pg.5-7 și 10-11. 
- Uzanțele comerciale internaționale în dreptul român, în Supl. la Rev. Ec., nr.41/1987, pg.3-5. 
- Organizațiile economice internaționale cu caracter neguvernamental constituite în cadrul CAER, în R.R.S.I., nr. 5/1987, pg. 382-401. 
- Întreprinderile române de comerț exterior, în Supliment la Rev.Ec., nr.2,4,6, și 7/1988. 
- Societățile mixte cu sediul în România, în Supliment la Rev.Ec., nr.29, 30 și 32/1988. 
- Aspecte comparative privind natura juridică și conținutul INCOTERMS și RAFTD, în S.C.J., nr. 1/1988, pg.31-42. 
- Regimul juridic al societăților mixte cu participare română constituite în străinătate, în R.R.D., nr.10/1988, pg.12-16. 
- Încheierea contractelor de comerț internațional în dreptul român, în Supl.la Rev.Ec., nr.3.4.5 și 7/1989. 
- Proba contractelor de comerț exterior, în Supl. la Rev.Ec., nr.26, 27 și 28/1989. 
- Determinarea conținutului contractului pe bază de clauze prestabilite, în Supl. la Rev.Ec., nr.49/1989, pg.10-11. 
- Considerații privind regimul licențelor de import-export în România, în Revista de drept comercial, serie nouă (R.D.C.), nr.1/1992, pg.17-28. 
- Considerații privind subiectele de naționalitate română ale dreptului comerțului internațional (comercianții persoane fizice și societățile comerciale), partea I, în R.D.C., nr. 1/1993, p. 53-70; partea a II-a , în R.D.C., nr. 2/1993, p. 45-66; partea a III-a, în R.D.C., nr. 3/1993, p. 55-82. 
- Considerații privind politica României în domeniul investițiilor străine, în R.D.C. nr. 5/1993, p. 59-88. 
- Regimul de drept internațional privat al faptelor juridice, în Analele Universității din București, seria Drept, 1996. 
- Factoringul în reglementarea internațională, în “Lex et Scientia”, nr. 6, vol. I, p. 110-122, editată de Universitatea “Nicolae Titulescu”, Ed. “Trei”, București, 1999 (în colaborare cu C. Buglea) 
- Regimul licențelor de export / import și alte aspecte privind exportul și importul unor categorii de mărfuri, în R.D.C. nr. 4/2000, p. 31-50 
- Regimul de drept internațional privat al garanțiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii nr. 99/1999, în R.D.C. nr. 10/2000, p. 58-66 (în colaborare cu Cristiana Sitaru) 
- Noul regim juridic al licențelor de export / import în România și alte aspecte privind exportul și importul unor categorii de mărfuri, în R.D.C. nr. 9/2001, p. 7 - 30. 
- Regimul juridic al investițiilor străine în România, partea I, în R.D.C. nr. 10/2003, p. 78 - 93 și partea a II-a în R.D.C. nr. 11/2003, p. 62 - 80 (în colaborare cu Raluca Papadima) 
- Reglementarea actuală privind regimul licențelor de export / import și alte aspecte privind exportul și importul unor categorii de mărfuri, în R.D.C. nr. 12/2003, p. 23 - 52. 
- Regimul general al exporturilor și importurilor în România și noul regim juridic aplicabil licențelor de export și de import, în R.D.C., nr. 4/2004, p. 32 - 67 
- Considerații privind societățile comerciale de naționalitate română, constituite cu participare străină, partea I, în R.D.C. nr. 6/2004, p. 27 - 60 și partea a II-a, în R.D.C. nr. 7-8/2004, p. 25 - 72 
- Aspecte privind regimul juridic al societăților comerciale cu participare străină constituite în străinătate, în A.U.B., Drept, nr. III/2004, p. 9 - 19 
- Contractele de intermediere în comerțul internațional, în colaborare cu Șerban - Alexandru Stănescu, partea I, în R.D.C., nr. 11/2005, p. 19 - 43; partea a II - a, R.D.C., nr. 12/2005, p. 49-61; partea a III - a, în R.D.C., nr. 1/2006, p. 32 - 45. 
- Aspecte privind regimul juridic al reprezentanțelor societăților comerciale străine în România, în Culegere de studii - In honorem Corneliu Bîrsan - Liviu Pop, Ed. Rosetti, 2006, p. 529 - 541 
- Aspecte privind obligația de conformitate a mărfurilor în reglementarea Convenției de la Viena asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, în Revista română de drept privat, E. Universul Juridic, nr. 3/2008, p. 193 - 211 
- Considerații privind Incoterms 2010, în R.D.C., partea I, în nr. 2/2011, p. 121 - 136; partea a II-a, în nr. 3/2011, p. 108 - 127; partea a III-a, în nr. 4/2011, p. 99 - 121 
- Eseu cu privire la principiile și jurisprudența Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în materie de expertiză, în Revista Română de Arbitraj, nr. 4/2012, p. 1 - 11. 
- Considerații privind competența de atestare a caracterului executoriu al sentințelor pronunțate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în Revista Română de Arbitraj, nr. 1/2016, p. 1-4. 
- The Hybrid Arbitration Clauses in the Rules and Practice of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, în Revista Română de Arbitraj, nr. 3/2016, p. 91-97. 
- Considerații privind INCOTERMS 2020, în Revista Română de Drept Comercial, nr. 2/2020 (în coautorat cu Dan-Alexandru Sitaru)
- Considerații privind regimul juridic al societăților bancare potrivit Regulamentului B.N.R. nr. 12/2020, în Revista Română de Drept Comercial, nr. 4/2020, p. 82-101 (în coautorat cu  Dan-Alexandru Sitaru)                                               
- Summary Approach on Arbitrability, with Special View on Effects of Insolvency Proceedings towards Arbitration in Romania and Jurisdictions Comprised in the IBA Toolkit on Insolvency and Arbitration (March 2021), în Revista Română de Arbitraj, nr. 2/2021, p. 21-37 (în coautorat cu Dan-Alexandru Sitaru)                                               
B) Conf. univ. dr. Șerban-Alexandru Stănescu
a) Cursuri universitare
- Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 531 pag. (contribuţia la elaborarea lucrării: 185 pag. în coautorat)
- Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea specială, Ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 465 pag. (contribuţia la elaborarea lucrării: 167 pag. în coautorat)
- Procesul civil internaţional, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017, 260 pag. 
- Proceduri de arbitraj. Arbitraj intern. Arbitraj internațional, 2021, 208 pag.

b) Monografii / Lucrări publicate în volum
- Contractul de transport internaţional de mărfuri (coautor), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 239 pag.
- Contractul de transport de mărfuri în trafic intern şi internaţional. Practică judiciară (coautor), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 267 pag.
- Drept internaţional privat. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 303 pag.
- Protecţia mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi: prevenirea, limitarea efectelor, angajarea răspunderii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010, 434 pag.
- Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială: jurisprudenţa C.J.U.E. privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 310 pag.
- Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012 , pag. 1967-2015, 2064-2104 
- Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea unei răspunderi obiective a poluatorului, Ed. Universul Juridic, București, 2013, 227 pag.
- Cooperarea judiciară în materie civilă (legislaţie; ediţie îngrijită), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, 624 pag.
- Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. a II-a (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 , pag. 2106-2153, 2205-2245.
- Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicaţii şi jurisprudenţa CJUE, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, 374 pag.
- Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat. Vol 2: art. 527-1134 (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, pag. 1643-1781
- `Romania`. In International Encyclopaedia of Laws: Private International Law – suppl 50 (coautor), Ed. Kluwer Law International, 2016, 273 pag.
- Legislaţie privind raporturile de drept internaţional privat: îndrumar practic (legislaţie; ediţie îngrijită), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017, 709 pag.
- Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicaţii şi jurisprudenţa CJUE, ediţia a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020, 408 pag.
- Codul civil. Comentariu pe articole, Ed. a III-a (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2021 , pag. 2314-2365, 2417-2458.

c) Articole / Studii publicate
- Consideraţii privind noul regim al străinilor în România, reglementat prin O.U.G. nr. 194/2002 (I), Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2003-II, Ed. Rosetti, p. 53-74;
- Consideraţii privind noul regim al străinilor în România, reglementat prin O.U.G. nr. 194/2002 (partea a II-a), Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2004-I, Ed. Rosetti, p. 86-111;
- Condiţia juridică a străinului ca parte în procesul civil, Curierul Judiciar nr. 7-8/2005, Ed. All Beck, p. 99-108;
- La réglementation de la propriété privée dans l’évolution constitutionnelle roumaine, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2005-I, Ed. All Beck, p. 77-104;
- Cesiunea de creanţă în comerţul internaţional potrivit Convenţiei de la New York (2001), Revista de Drept Comercial nr. 3/2005, Ed. Lumina Lex, p. 88-101;
- Contractele de intermediere în comerţul internaţional (I) (coautor), Revista de Drept Comercial nr. 11/2005, Ed. Lumina Lex, p. 19-43;
- Contractele de intermediere în comerţul internaţional (II) (coautor), Revista de Drept Comercial nr. 12/2005, Ed. Lumina Lex, p. 49-61.
- Competenţa jurisdicţională de drept internaţional privat a instanţelor române în materia faptului juridic civil, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2005-III, Ed. All Beck, p. 54-67.
- Prorogarea competenţei jurisdicţionale în dreptul internaţional privat român, Curierul Judiciar nr. 12/2005, Ed. All Beck, p.73-86.
- La nouvelle réglementation constitutionnelle de la propriété. Une étude de droit comparé, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2005-IV, Ed. All Beck, p. 78-86.
- Contractele de intermediere în comerţul internaţional (III) (coautor), Revista de Drept Comercial nr. 1/2006, Ed. Lumina Lex, p. 32-45.
- Răspunderea civilă pentru daune nucleare în dreptul internaţional în volumul „Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 1127-1132.
- Competenţa jurisdicţională a instanţelor române în materia contractelor comerciale internaţionale, Revista de Drept Comercial nr. 4/2006, Ed. Lumina Lex, p. 93-110.
- Evoluţia politicii Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului înconjurător, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2006-I, Ed. C. H. Beck, p. 65-76.
- La nouvelle réglementation constitutionnelle de la propriété. Les dimensions de la révision (I), Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2006-II, Ed. C.H. Beck, p. 104-117.
- Comentariu la Decizia nr. 2793 din 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Curierul Judiciar nr. 12/2006, Ed. C.H. Beck, p. 18-23.
- Condiţiile răspunderii juridice pentru daune aduse mediului potrivit Directivei 2004/35/CE (coautor), Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006, Ed. Wolters Kluwer, p. 47-60.
- Instrumente internaţionale de protecţie a mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi (I), Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept 2006-IV, Ed. C.H. Beck, p. 38-65.
- Consideraţii privind alegerea forului în comerţul internaţional, Revista Română de Drept Privat nr. 3/2007, Ed. Universul Juridic, p. 160-177.
- Comentariu la Decizia nr. 5826 din 1 iulie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2007, Ed. Wolters Kluwer, p. 122-131.
- Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române în domeniul insolvenţei transfrontiere, Revista Română de Drept al Afacerilor – Supliment I/2007, Ed. Wolters Kluwer, p. 209-224.
- Instrumente internaţionale de protecţie a mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi (II), Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept 2007-III, Ed. C.H. Beck, p. 51-78.
- Fonduri internaţionale de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi (I), Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, Ed. Wolters Kluwer, p. 34-48.
- Fonduri internaţionale de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi (II), Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2008, Ed. Wolters Kluwer, p. 35-47.
- Principiile generale ale cooperării internaţionale în domeniul protecţiei mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi, reflectate în Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2008-I-II, Ed. C. H. Beck, p. 41-64.
- Consideraţii privind regimul juridic general de control aplicabil în cazul transportului deşeurilor (coautor), Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2008, Ed. Wolters Kluwer, p. 46-61.
- Programele comunitare de acţiune pentru mediu. Izvoare complementare ale dreptului comunitar, Liber amicorum Nicolae Popa, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2009, p. 303-313.
- Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române de a soluţiona litigii privind repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră în Radu I. Motica, Lucian Bercea, Viorel Paşca (coordonatori), Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 2011, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 851-857. 
- Determinarea competenţei de drept internaţional privat în materia litigiilor referitoare la exploatarea de sedii secundare potrivit art. 5 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 44/2011 (coautor), în In Honorem Corneliu Bîrsan, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 453-460.
- Determinarea competenţei de drept internaţional privat în materie contractuală potrivit art. 5 pct. (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, Ed. Wolters Kluwer, p. 77-85.
- Poluarea mediului în context transfrontalier. Răspunderea statului vs. răspunderea exploatantului activităţii, Revista Română de Drept Privat nr. 2/2011, Ed. Universul Juridic, p. 210-232.
- Noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context internaţional, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2012, Ed. Wolters Kluwer, p. 22-32.
- Impactul noului Cod civil şi al dreptului Uniunii Europene asupra lex voluntatis, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept – Supliment 2012, Ed. C.H. Beck, p. 51-78, p. 209-214.
- Repere privind perfecționarea regimului juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internațional, Curierul Judiciar nr. 1/2013, Ed. C.H. Beck, p. 21-27.
- Competenţa internaţională de drept comun a instanţelor române în reglementarea noului Cod de procedura civilă, Curierul Judiciar nr. 2/2016, p. 84-87.
- The Decline and Upswing of Renvoi in the Private International Law of the European Union, în The perspectives of European Union. A review of Romania a decade after accesion. International Conference of Law, European Studies and International Relations”, 4th edition, organized by Titu Maiorescu University – Faculty of Law, Romanian Law Association and European Affairs, Romanian Society of European Law, The Society of Legal Sciences, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2017, p. 180-185.
- Consideration  on the legal regime applicable to international tourism contracts, Law, Society & Organisations, Issue 2 (1/2017), p. 15-21.
- Criterii pe care trebuie să le utilizeze instanțele de judecată la analiza caracterului abuziv al dobânzii penalizatoare din contractele încheiate cu consumatorii (coautor), Curierul Judiciar nr. 11/2019
- Probleme de calificare a actelor juridice în comerțul cu autoturisme electrice, Revista Română de Drept Privat nr. 1/2021, p. 460-467
- Simulația în dreptul internațional privat – posibilă cauză de înlăturare de la aplicare a legii străine (coautor) în In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, Tomul 3, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 29 și urm.

C) Lect. univ. dr. Teodora-Maria Bantaș-Văduva
a) Cărți și capitole din cărți
- Norme de drept internațional privat în materie civilă și comercială în dreptul european, Editura Hamangiu, 2020
- Private International Law in Romania, International Encyclopaedia of Laws, Wolters Kluwer International B.V., The Netherlands, 2016, în coautorat cu Dragos-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dan-Alexandru Sitaru, Paul Comşa

b) Articole / Studii publicate
- Soluționarea conflictelor de legi în materia faptelor juridice licite, publicat în revista Curierul Judiciar nr. 3/2020, p. 171-178; 
- Regimul conflictual al delictelor constând în concurență neloială și acte care îngrădesc libera concurență, publicat în revista Pandectele Române nr. 2/2020, p. 99-112; 
- Reguli europene uniforme privind conflictul de legi în materia delictului civil, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2020, p. 57-72; 
- Competenţa jurisdicţională în acțiunile privind răspunderea părintească, publicat în revista Curierul Judiciar nr. 1/2020, p. 51-58; 
- Soluționarea conflictelor de legi din acțiunile în răspundere pentru produse defectuoase, publicat în revista Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2020, p. 86-95; 
- Competenţa jurisdicţională în materie matrimonială în Uniunea Europeană, publicat în revista Curierul Judiciar nr. 12/2019, p. 727-733; 
- The Law Applicable in International Arbitration, publicat în cartea Arbitration in Romania: A Practitioner's Guide, Crenguța Leaua, Flavius A. Baias (eds.), Kluwer Law International Publishing House, The Netherlands, 2016, ISBN 978-90-411-6698-2, p. 45-84 (în colaborare cu prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru); 
- Competenţa jurisdicțională în acțiunile privind obligațiile de întreținere, publicat în revista Curierul Judiciar nr. 8/2012, p. 508-511; 
- Legea aplicabilă contractelor în lumina noilor reglementări europene - aspecte teoretice şi implicaţii practice, publicat în revista Curierul Judiciar nr. 7/2012, p. 443-447; 
- Competenţa jurisdicţională şi efectele hotărârilor străine în materia procedurilor de insolvenţă, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2012, p. 23-40; 
- Legea aplicabilă procedurilor de insolvenţă potrivit dispoziţiilor Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1346/2000, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2012, p. 65-78; 
- Justificarea apariţiei şi efectele contractului de comision, ca varietate a contractelor de intermediere, în comerţul intern şi internaţional, publicat în Analele Universităţii din Bucureşti nr. I / 2010, ianuarie - martie, Seria Drept, p. 12-30. 
- Recunoașterea şi executarea în România a hotărârilor străine în materie matrimonială şi în materia răspunderii părintești, publicat în volumul National and European Context in Juridical Sciences: International Scientific Conference Lumen 2012. Section Law (Romanian Edition), Lumen Publishing House, 2013, ISBN 978-973-166-335-7, p. 19-29; 
- Legea aplicabilă contractelor în lumina noilor reglementări europene - Regulamentul nr. 593/2008 (Roma I), publicat în Proceedings of the 4th International Conference – volumul Conferinţei Internaţionale "Educaţie, Cercetare şi Progres în mileniul III", organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, 2012, Galați University Press, ISSN 2066-7019, p. 19-45; 
- Recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor străine pronunţate în materie civilă şi comercială, publicat în Volumul Conferinţei Internaţionale anuale a UMK – volumul Conferinţei internaţionale anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” - Universality Multidisciplinarity Knowledge, Iaşi, 25-26 mai 2012, Secţiunea „Aplicarea directă a dreptului european în instanţele judecătoreşti naţionale"; 
- Lex voluntatis în lumina noilor reglementări europene – analiză teoretică şi implicaţii practice, publicat în Volumul Conferinţei Internaţionale anuale a UMK – volumul Conferinţei internaţionale anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” - Universality Multidisciplinarity Knowledge, Iaşi, 25-26 mai 2012, Secţiunea "Drept constituţional şi Drept european".