Publicații

„Curs universitar. Dreptul concurenței”, editura C.H. Beck, București, ISBN 978-606-18-0829 (2018).

„The Consistent Application of EU Competition Law: Substance and Procedural Challenges” (co-editor împreună cu Peter Whelan), Springer International, ISBN 978-3-319-47381-9 (2017).

„Izvoarele Europene ale Dreptului Român al Concurenței” (în coautorat cu Ștefan Bogrea), în volumul „Europenizarea. Studii de guvernare și securitate” (editor George Anglițoiu), Editura C.H. Beck, ISBN 978-606-18-0436-8, p. 263-281 (2015),

„Commented Decision no 71/2012 issued by the Romanian Competition Council”, în Oxford Competition Law, în ediția online dedicată dreptului concurenței a Oxford University Press,

„Commented Decision no 58/2013 issued by the Romanian Competition Council”, în Oxford Competition Law, în ediția online dedicată dreptului concurenței a Oxford University Press,

„Commented Decision no 10/2014 issued by the Romanian Competition Council”, în Oxford Competition Law, în ediția online dedicată dreptului concurenței a Oxford University Press.

„Le delai raisonnable dans les enquets de concurrence” în Colloque Franco-Roumain: 20 ans et le temps du droit / Colocviul Franco-Roman: 20 de ani si timpul Dreptului, Palais de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest, 6-7 novembre 2015 Actes du colloque sous la direction de Corneliu-Liviu Popescu, Editura Hamangiu, București, ISBN 978-606-27-1273-0, p. 193-204 (2018)

„Legal Mechanisms Enabling Disgorgement of Profits în Romania” (în coautorat cu Cristina Zamșa) în volumul „Disgorgement of Profits. Gain-based Remedies throughout the World”, editori Ewoud Hondius și Andre Janssen, Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law Editura Springer International, ISBN 978-3-319-18758-7, p. 187-198 (2015)

„Procedural aspects of the application of competition law in Romania: the administrative procedure in front of the national authority” în volumul „The Procedural Aspects of the Application of Competition Law”, editor Csongor Isztvan Nagy, Europa Law Publishing, Groningen, ISBN 978-90-8952-187-3, p. 236-253 (2016),

„The Arbitrability of Articles 101 and 102 TFEU” în „The Consistent Application of EU Competition Law: Substance and Procedural Challenges”, (editori Adriana Almășan, Peter Whelan), Springer International, ISBN 978-3-319-47381-9, p 141-161 (2017),

„Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts. The Romanian Perspective” (în coautorat cu Lucian Bercea) în volumul Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts, (editori Yeșim M. Atamer, Pascal Pichonnaz), Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law editura Springer International, ISBN 978-3-030-23056-2, ISBN 978-3-030-23057-9 (eBook), p. 507-530 (2019),

„Concurența (ne)loială”, în Revista Română de Concurență nr. 1-2/2014, p. 3-10 (2014),

„Asigură dreptul penal măsuri disuasive eficiente contra faptelor de concurență malignă?” (în coautorat cu D. Trăilă), în Analele Universității București, Seria Drept, Editura C.H. Beck, Suplimentul dedicat Conferinței „Reglementări fundamentale în noul Cod Penal și în noul Cod de Procedură Penală”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din București, București, 3-4 aprilie 2014, p 193-205 (2014),

„Înțelegerile anticoncurențiale în procedurile de achiziții publice: penalul ține în loc contravenționalul sau invers?”, în Revista Română de Parteneriat Public Privat, nr. 13/2015, p. 17-31 (2015),

„Calibrarea sancțiunilor de dreptul concurenței” în Revista Curierul Judiciar nr. 7/2015, p. 368-372 (2015),

„Excluderea participanților din procedura de atribuire pentru motive legate de distorsionarea concurenței” (în coautorat cu A. Asavei), în Revista Română de Parteneriat Public Privat, nr. 15/2016, p. 27-46 (2016),

„Ajutorul de stat și procedurile de achiziție publică în România” (în coautorat cu Ștefan Bogrea) în Revista Română de Parteneriat Public Privat nr 17/2018, p. 34-41 (2018)

„The (un)fair competition”, în Revista Română de Concurență nr. 1-2/2014, p. 3-10 (2014),

„Anticompetitive agreements in public procurement: criminal law holds back the administrative law or vice versa?”, în Romanian Journal of Private Public Partnership no 13/2015, p. 17-31 (2015),

„Harmonization of Romanian Law to EU Competition Law” (în coutorat cu Ștefan Bogrea), în Analele Universității București, Seria Drept, Editura C.H. Beck, 2015, p. 57-73 (2015),

„The Application of Article 8 of the European Convention on Human Rights to Legal Persons in Romanian Competition Council Investigations” (în coutorat cu Ștefan Bogrea), în Analele Universității București, Seria Drept, Editura C.H. Beck, 2016, p. 46-63 (2016),

„The Exclusion of Participants from the Award Procedure for Reasons Linked to Competition Distortion” (în coautorat cu Andreea Asavei), Romanian Journal of Private Public Partnership no 15/2016, p. 27-46 (2016),

„State Aid and the Public Procurement Procedures in Romania” (în coautorat cu Ștefan Bogrea) în Romanian Journal of Private Public Partnership no 17/2018, p. 32-39 (2018),

„Le delai raisonnable dans les enquets de concurrence” în Analele Universității București, Seria Drept, Editura C.H. Beck, 2018, p. 62-67 (2018).