Partea a II-a

Răzvan DINCĂ, Protecţia juridică a secretului comercial prin mijloace de drept procesual civil
Sunt două tipuri de ipoteze în care dreptul procesual civil este chemat să răspundă prin mijloace adecvate necesităţii recunoscute prin dreptul pozitiv de protecţie a informaţiei economice exploatate în regim de confidenţialitate.

Pe de o parte, se pune problema sancţionării prin mijloace de drept procesual civil a faptelor de încălcare a protecţiei secretului comercial. În mod tipic, aceste mijloace sunt circumscrise acţiunii în concurenţă neloială, acţiune care a primit noi forme de manifestare prin intermediul O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

Pe de altă parte, în situaţii în care procesul nu are ca obiect protecţia secretelor comerciale, se pune totuşi problema administrării unor probe care dezvăluie informaţii cu caracter secret, fie pentru una dintre părţile în proces, fie pentru un terţ. În asemenea cazuri, trebuie găsite soluţii care să armonizeze imperativul protecţiei secretelor comerciale cu principiile fundamentale ale procesului civil, în special contradictorialitatea, egalitatea armelor şi publicitatea. Examinăm aceste soluţii atât din perspectiva actualului Cod de procedură civilă, cât şi din perspectiva jurisprudenţei supranaţionale aplicabile României, a dreptului comparat şi a viitorului Cod de procedură civilă, al cărui Proiect se află în dezbaterea Parla¬mentului la data redactării studiului.

Cuvinte cheie: secret comercial, îndatorirea de a pastra secretul, secret profesional, secret de serviciu, concurenta neloiala, masuri asiguratorii, ordonanta presedintiala, petit, obligatii de a face, apararea drepturilor de proprietate intelectuala, publicitate, contradicto¬rialitate, egalitatea partilor în proces, sechestru asigurator, conservarea probelor, dreptul la informatie

« înapoi