Regulamente

Carta Universitară
Codul etic
Regulament intern de funcţionare
Precizări privind eliberarea legitimaţiilor de student şi a cupoanelor CFR (16.11.2011)
Hotarârea Consiliului Facultăţii de Drept cu privire la echivalarea examenelor
Hotărârea Biroului Consiliului Facultăţii de Drept privind echivalarea notelor de la Colegiul Juridic Franco-Român
Hotarârea Consiliului Facultăţii de Drept (15.09.2011)
Hotărârea Consiliului Facultăţii de Drept cu privire la examenele de mărire a notei (13.02.2014)
Hotărârea Consiliului referitoare la disciplinele facultative (21.07.2014)
Regulament privind activitatea studenţilor din Facultatea de drept (30.09.2019)
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților UB
Codul Drepturilor şi Obligațiilor Studentului la nivelul UB
Metodologie privind elaborarea lucrării de disertație pentru masteranzii Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (intră în vigoare din anul universitar 2018-2019) (17.05.2018)
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale și de cercetare în cadrul programelor de master ale Facultății de DreptNotă: Pentru anul universitar 2018-2019 termenul prevăzut de art. 5 alin. (1) se prelungește până la data de 5 februarie 2019 iar termenul prevăzut de art. 5 alin. (2) se prelungește până la data de 11 februarie 2019) 
Metodologie privind participarea echipelor de studenți ale Facultăţii de Drept - Universitatea din București la concursurile internaționale (22.05.2018)
Metodologie privind finanțarea de mobilități pentru cadrele didactice ale Facultăţii de Drept a Universității din Bucureşti (22.05.2018)
Regulament privind încheierea de acorduri de cooperare inter-instituțională între Facultatea de Drept a Universității din București și organizații terțe (23.05.2019)