Reprezentanţi în Consiliul Facultăţii

 
1. MORCAN SILVIU - anul I
2. TĂNASE ANDREI - MIHAI - anul II 
3. BICHIR MARIA - anul III  - președinte studenți 
4. IANCU CORINA - anul III
5. TOMA NATANAEL - anul IV   
6. DANCI HORIA - anul II - I.D.
7. COVERCĂ VIRGINIA - GABRIELA - anul IV - I.D 
8. IANCU TEODOR - RADU  - master
9. BOGREA ȘTEFAN - doctorat