Reprezentanţi în Senatul Universităţii

1. IANCU TEODOR - RADU - anul IV
2. MANDA CONSTANTIN - ALEXANDRU - anul IV
3. TOMA NATANAEL - anul III