Revista ştiinţifică a studenţilor în drept

Revista Stiinţifică a Studenţilor în Drept este publicaţia în care sunt valorificate, cu precădere, lucrările prezentate în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor de la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Condiții de publicare

Lucrările trebuie să respecte condițiile de formă indicate mai jos, pentru a fi acceptate în vederea  publicării în Revistă:

–  Lucrarea va avea o pagină de prezentare (martor/cover letter) în care autorii sunt rugați să precizeze alături de nume și prenume, anul de studii si numărul grupei (după caz programul de master), Facultatea de Drept, Universitatea din București, adresa poștală și electronică (e-mail) și numărul de telefon la care pot fi contactați, numele și titlul didactic al cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz). Pagina de prezentare nu se numerotează și nu este luată în calcul în vederea aprecierii condiției privind mărimea lucrării. Aceasta pagină are caracter confidențial și trebuie să fie inclusă în documentul Microsoft Word al lucrării (prima pagină a documentului).

–  Pagina următoare, începând cu care materialul se numerotează, va fi prima pagina a lucrării și va conține titlul lucrării în limbile română, engleză și franceză, prenumele și numele autorului, rezumatul lucrării în limbile română, engleză și franceză (nu mai mult de 10 rânduri în fiecare limbă), cuvintele cheie în limbile română, engleză și franceză (nu mai mult de 7, se iau în considerare sintagme). Lucrarea poate începe pe aceeași pagină, dacă spațiul rămas permite. Nu se întrerupe documentul după aceste elemente preliminare.

– Pentru redactarea lucrării trebuie utilizate caracterele diacritice specifice limbii române (asemenea, diacritice specifice limbii franceze pentru traducerea rezumatului și cuvintelor cheie). Lucrarea va avea dimensiuni de cel puțin 5 pagini și cel mult 12 pagini (între 2.500 și 6.000 de cuvinte), exluzând rezumatul, cuvintele cheie și bibliografia. Ea va fi redactată în template-ul care poate fi descarcat de aici.

– În cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.

– Lucrarea trebuie să conțină referințe bibliografice (lista de lucrări consultate inserată la sfârșitul comunicării și note de subsol de trimitere la aparatul critic)

– Notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui și numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediția și/sau volumul, editura, anul și locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în template. În situația în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoștință de respectivele documente.

– Documentele disponibile doar pe Internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, și cu precizarea link-ului, între paranteze, precum și a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugați să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.