Revista ştiinţifică a studenţilor în drept

Revista Stiinţifică a Studenţilor în Drept este publicaţia în care sunt valorificate, cu precădere, lucrările prezentate în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor de la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Condiții de publicare

În vederea publicării în Revista științifică a studenților în drept, materialele trebuie transmise electronic la adresa de e-mail Revista științifică a studenților în drept publică materiale ale studenţilor și masteranzilor Facultăţii de drept din Bucureşti, acordând prioritate comunicărilor premiate în cadrul Sesiunii de comunicări științifice organizată de această facultate.

La elaborarea materialelor este necesar să fie luate în considerare următoarele condiţii:

Redactare

- autorii sunt rugati să precizeze alături de nume şi prenume, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, în limbile română, franceză şi engleză, instituţia în care activează, adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.

- Revista științifică a studenților în drept publică cu predilecţie în limbile engleză şi franceză, dar acceptă şi lucrări în limba română. Pentru redactarea tuturor textelor trebuie imperativ utilizate caracterele diacritice specifice limbii de redactare a articolului.

- pentru evitarea neajusurilor cauzate de incompatibilitatea fonturilor, textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puţin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard, folosindu-se în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii de redactare a articolului. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text şi 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanţă), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri.

- fiecare material trebuie să conţină, pe prima pagină, titlul complet al lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, datele de contact: adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon.

- fiecare material va fi prevăzut la început cu un rezumat/résumé/abstract redactat în limbile română, franceză şi engleză, care nu trebuie să depăşească 1.000 de caractere.

- titlul fiecărui material trimis trebuie să scris în limbile română, franceză şi engleză.

- fiecare material va fi însoţit de o listă de cuvinte cheie, în limbile română, franceză şi engleză, ce va cuprinde principalele noţiuni, principii sau instituţii ale dreptului tratate cu relevanţă pentru lucrarea respectivă.

- în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze. Este recomandat să se facă distincţie între literele mici şi literele mari, între litera o şi cifra 0, între litera l şi numărul unu, precum şi între litera K şi simbolul grecesc Kappa.

- în cazul articolelor de mari dimensiuni, autorii sunt rugaţi să le sistematizeze astfel încât acestea să poată fi publicate în cel mult două numere consecutive ale revistei.

- articolele neacceptate pentru publicare nu se restituie.

Referinţele bibliografice

- notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu  indicarea prenumelui şi numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediţia şi/sau volumul, editura, anul şi locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situaţia în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoştinţă de respectivele documente.

- documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, şi cu precizarea link-ului, între paranteze, precum şi a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugaţi să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.