Revista ştiinţifică a studenţilor în drept

Revista Stiinţifică a Studenţilor în Drept este publicaţia în care sunt valorificate, cu precădere, lucrările prezentate în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor de la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Condiții de publicare

Lucrările trebuie să respecte condițiile de formă indicate mai jos, pentru a fi acceptate în vederea  publicării în Revistă:

  Lucrarea va avea o pagină de prezentare (martor/cover letter) în care autorii sunt rugați să precizeze alături de nume și prenume, anul de studii si numărul grupei (după caz programul de master), Facultatea de Drept, Universitatea din București, adresa poștală și electronică (e-mail) și numărul de telefon la care pot fi contactați, numele și titlul didactic al cadrului didactic titular coordonator (și al cadrului didactic asociat, după caz). Pagina de prezentare nu se numerotează și nu este luată în calcul în vederea aprecierii condiției privind mărimea lucrării. Aceasta pagină are caracter confidențial și trebuie să fie inclusă în documentul Microsoft Word al lucrării (prima pagină a documentului).

  Pagina următoare, începând cu care materialul se numerotează, va fi prima pagina a lucrării și va conține  titlul lucrării în limbile română, engleză și franceză, numele și prenumele autorului, cuvintele cheie în limbile română, engleză și franceză (nu mai mult de 7, se iau în considerare sintagme), rezumatul lucrării în limbile română, engleză și franceză (nu mai mult de 10 rânduri în fiecare limbă). Lucrarea poate începe pe aceeași pagină, dacă spațiul rămas permite. Nu se întrerupe documentul după aceste elemente preliminare.

 Pentru redactarea lucrării trebuie utilizate caracterele diacritice specifice limbii române. Lucrarea va avea dimensiuni de cel puțin 5 pagini si cel mult 12 pagini (inclusiv subsolurile, bibliografia, rezumatul și cuvintele cheie).

– Pentru evitarea neajunsurilor cauzate de incompatibilitatea fonturilor, textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puțin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text și 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanță), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat.

   Numerotarea capitolelor, subcapitolelor și subsubcapitolelor se va face pe formatul 1. / 1.1. / 1.1.1.  Introducerea se va numerota cu 1., iar Concluziile nu vor avea numerotare. Toate titlurile vor fi în format bold.

  Bibliografia va fi amplasată la finalul documentului și nu va avea, de asemenea, numerotare. Aceasta va fi structurată în două subcapitole distincte, marcate cu bulet, dedicate volumelor / articolelor tipărite, respectiv volumelor / articolelor în format digital.

 În cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.

 Lucrarea trebuie să conțină referințe bibliografice (lista de lucrări consultate inserată la sfârșitul comunicării și note de subsol de trimitere la aparatul critic)

 Notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui și numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediția și/sau volumul, editura, anul și locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situația în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoștință de respectivele documente.

– Documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, și cu precizarea link-ului, între paranteze, precum și a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugați să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.