Părţile I - II

Ruxandra COSTACHE, Lector universitar, Procedura încheierii acordurilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – condiţii şi etape
Articolul de faţă îşi propune să surprindă modus operandus utilizat în aplicarea politicii sale de dezvoltare de instituţia originară a grupului Băncii Mondiale, şi anume Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), cea care, de cele mai multe ori, împrumută colocvial şi denumirea de Banca Mondială. Banca Mondială este guvernată de principiile universal recunoscute ale organizaţiilor internaţionale inter-guvernamentale, fiind constituită în baza acordului de voinţă al statelor membre. Caracterul acestei organizaţii internaţionale este unul universal şi economic, regulile interne de funcţionare şi organizare fiind dictate de principii ale dreptului internaţional economic. Astfel, sunt analizate structura instituţională a organizaţiei, cu rolul şi atribuţiile fiecărui organ principal, precum şi instrumentele financiare utilizate de instituţie şi puse la dispoziţia statelor membre.

« înapoi