Secretariat

Secretariatul gestionează problemele de şcolaritate ale studenţilor. În sens larg, prin studenţi înţelegem studenţii din ciclul I - licenţă, masteranzii - ciclul II, doctoranzii - ciclul III - precum şi cursanţii de la programele de specializare postuniversitare.

Colectivul secretariatului are în responsabilitate documentele şcolare: registre matricole, cataloage, centralizatoare de note, carnete de note şi, în general, toate documentele referitoare la şcolarizare: foi matricole, suplimente la diplomă, adeverinţe, etc. De asemenea, Secretariatul este implicat în atribuirea burselor, reclasificarea pe locurile finanţate de la buget, evidenţa taxelor de studii şi a altor taxe administrative.

Activitatea din secretariat este bogată, diversificată şi cu greu poate fi cuprinsă în câteva idei.

STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII FACULTĂŢII DE DREPT ne pot contacta astfel:

Program cu publicul: luni-joi: 12.00-15.00
Fax: +40(0)21-315.59.47

Secretar an I, IF: DANIELA OLARU
tel: +40(0)21-305 97 20
e-mail:  

Secretar an II, IF: PEPI FLORESCU
tel: +40(0)21-305 97 19
e-mail:  
 
Secretar an III, IF: GEORGETA GHEORGHE
tel +40(0)21-305 97 21
e-mail: 

Secretar an IV, IF: MARIOARA LUCACI
tel: +40(0)21-305 97 24
e-mail:


Secretar an II şi IV, ID: MIHAELA GHEORGHE 
tel: 
email:

Secretar an I si III, ID, Studii postuniversitare: RODICA STAN-VLAD 
tel: +40(0)21-305 97 61
email: 


Secretar  Şcoală Doctorală, Master (Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului): ANTONICA CÎRSTEA
tel: +40(0)21-305 97 23
e-mail:

Secretar Master (Dreptul afacerilor, Drept internațional public, Dreptul Uniunii Europene, Ştiințe penale, Arbitrajul internațional (în limba engleză), Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză), Master Drept economic european (în limba germană)): VASILICA ALIONTE
tel: +40(0)21-305 97 25
e-mail:

Secretar Master (Carieră judiciară, Drept privat, Dreptul muncii, relații de muncă și industriale, Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat, Drept fiscal): MARINELA MANEA 
tel: +40(0)21-305 97 26
e-mail:

Secretar Decanat: CRISTINA PANĂ
tel: +40(0)21-305 97 39
e-mail:

Secretar şef al Facultăţii de Drept: MIHAELA-SIMONA RUSU
tel: +40(0)21-305 97 22
e-mail: