Secretariat

Secretariatul gestionează problemele de şcolaritate ale studenţilor. În sens larg, prin studenţi înţelegem studenţii din ciclul I - licenţă, masteranzii - ciclul II, doctoranzii - ciclul III - precum şi cursanţii de la programele de specializare postuniversitare.

Colectivul secretariatului are în responsabilitate documentele şcolare: registre matricole, cataloage, centralizatoare de note, carnete de note şi, în general, toate documentele referitoare la şcolarizare: foi matricole, suplimente la diplomă, adeverinţe, etc. De asemenea, Secretariatul este implicat în atribuirea burselor, reclasificarea pe locurile finanţate de la buget, evidenţa taxelor de studii şi a altor taxe administrative.

Activitatea din secretariat este bogată, diversificată şi cu greu poate fi cuprinsă în câteva idei.

STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII FACULTĂŢII DE DREPT ne pot contacta astfel:

Program cu publicul: luni-joi: 12.00-15.00
Fax: +40(0)21-315.59.47

Secretar an I, IF: PEPI FLORESCU
tel: +40(0)21-305 97 19
e-mail:

Secretar an II, IF: RAVEICA ION
tel +40(0)21-305 97 21
e-mail:

Secretar an III, IF: MARIOARA LUCACI
tel: +40(0)21-305 97 24
e-mail:

Secretar an IV, IF: DANIELA OLARU
tel: +40(0)21-305 97 20
e-mail:


Secretar an I şi III, ID: MIHAELA GHEORGHE 
tel: +40(0)21-315.59.47
email:

Secretar an II si IV, ID: MARINELA MANEA
tel: +40(0)21-303.51.87
email:Secretar  Şcoală Doctorală: ANTONICA CÎRSTEA
tel: +40(0)21-305 97 23
e-mail:

Secretar Master, Studii postuniversitare: SILVIA ALIONTE
tel: +40(0)21-305 97 26
e-mail:

Secretar şef al Facultăţii de Drept: DOINA VOINEA
tel: +40(0)21-312.49.48; +40(0)21-305 97 22
e-mail: