Sesiunea februarie 2021

Data examenului de licență: 10 februarie 2021

Precizări examen licență - sesiunea februarie 2021 (30.12.2020)
Examenul se desfăşoară în data de 10 februarie 2021, în intervalul orar 10.00-14.00, față în față, cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare socială.
Prezentarea la sala programată se va face la ora 9.00, pe baza cărţii de identitate, unde candidatul va primi legitimaţia de examen.
Tematica și bibliografia examenului de licență, sesiunea februarie 2021
Repartizarea pe săli a candidaţilor înscrişi - sesiunea februarie 2021
(08.02.2021)
Instrucțiuni sanitare privind susținerea examenului de licență

Rezultate
    Promovați (10.02.2021)
    Nepromovați (10.02.2021)

Contestații
Rezultate contestații (13.02.2021)
Procesul-verbal elaborat de comisia de soluționare a contestațiilor va fi supus spre avizare Consiliului Facultății de Drept.