Sesiunea iulie 2020


Tematica si bibliografia examenului de licența, sesiunea iunie 2020 (16.01.2020)
Data examenului de licență: 14 iulie 2020
Calendarul examenului de licență, sesiunea iulie 2020 (25.05.2020)
Precizări examen licență - sesiunea iulie 2020 (25.06.2020)
Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolventilor: absolventi.unibuc.ro. 
Instrucțiuni sanitare privind susținerea examenului de licență

Rezultate
      Promovaţi (14.07.2020)
      Nepromovaţi (14.07.2020)

Contestații

Rezultate contestații (17.07.2020)
Procesul-verbal elaborat de comisia de soluționare a contestațiilor va fi supus spre avizare Consiliului Facultății de Drept.

Avizarea deciziei Comisiei de contestații
Promovați (19.07.2020)
Nepromovați (19.07.2020)

Repartizarea absolvenților în sălile de examen
Absolvenții se vor prezenta la intrari începând cu ora 7:30 conform planificării de mai jos:
Intrarea A: Amf. II, Biblioteca, Sala Dissescu
Intrarea B: salile - 27, 110, 116, 120, 124
Intrarea C: Amf. I, Amf. VI, sala 215
Intrarea D: salile - 212, 213, Amf. III, Amf. V
Intrarea E: Amf. IV, sala Stoicescu, sala Online
Intrarea A: Amf. Mehedinți, Amf. Vâlsan, Amf. Brătescu
Intrarea B: Amf. Maiorescu, Amf. Hașdeu, Amf. Bălcescu
Intrarea C: Amf. Spiru Haret, Amf. Stoilow