Sesiunea iunie 2012

Notă prinvind examenul de licenţă sesiunea iunie 2012
Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă iunie 2011

Data examenului de licenţă
- Proba scrisă "Instituţii de drept civil şi de drept penal": 20 iunie 2012
- Susţinerea lucrării de licenţă: 25-30 iunie 2012
- Comisii pentru susţinerea lucrării de licenţă - sesiunea iunie 2012
- Repartiţia absolvenţilor pe comisii, în vederea susţineri lucrărilor de licenţă

Înscrierea absolvenţilor se face în perioada 4-11 iunie 2012, la secretariatul facultăţii, între orele 9.00-14.00, în zilele lucrătoare
Precizări - pentru absolvenţii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Formular - cerere înscriere licenţă 2012
Formular - fişa de lichidare (trebuie printată faţă/verso)
Declaraţie de nonplagiat
Lista candidaţilor înscrişi sesiunea iunie 2012

Rezultate
Promovaţi
Nepromovaţi
Contestaţii
Rezultate contestaţii