Sesiunea iunie 2015

Tematica și bibliografia pentru examenul de licenţă, iunie 2015 (13.03.2015)

Data examenului de licenţă
- Proba scrisă "Instituţii de drept civil şi de drept penal": 25 iunie 2015
- Susţinerea lucrării de licenţă: 29 iunie -2 iulie 2015

Precizari - pentru absolvenţii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Formular - cerere înscriere licență 2015
Formular - fişa de lichidare
Declaraţie de nonplagiat
Comisii pentru susţinerea lucrării de licenţă - sesiunea iunie 2015
Repartizarea pe săli a candidaților înscriși - sesiunea iunie 2015

Rezultate
Promovaţi (28.06.2015)
Nepromovaţi (28.06.2015)
Contestaţii
Rezultate contestaţii (28.06.2015)