Sesiunea iunie 2019

Tematica si bibliografia examenului de licenta, sesiunea iunie 2019 (13.12.2018)
Data examenului de licenţă: 26 iunie 2019

Precizări examen licenţă - sesiunea iunie 2019 (12.04.2019)
Fişă de înscriere examen licenţă - sesiunea iunie 2019 (12.04.2019)
Fişă de lichidare - sesiunea iunie 2019 (12.04.2019)
Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolventilor: absolventi.unibuc.ro. 
Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare. (22.05.2019)
Repartizarea pe săli a candidaților înscriși - sesiunea iunie 2019 (25.06.2019)
Rezultate
        Promovaţi (26.06.2019)
        Nepromovaţi (26.06.2019)
Contestaţii
         Rezultate contestaţii (28.06.2019)