Sesiunea iunie 2021

Data examenului de licență: 23 iunie 2021
Tematica si bibliografia examenului de licența, sesiunea iunie 2021 (23.12.2020)