Sesiunea iunie 2021

Data examenului de licență: 30 iunie 2021
Tematica si bibliografia examenului de licența, sesiunea iunie 2021 (23.12.2020)
Precizări examen licență - sesiunea iunie 2021 (20.04.2021)
Avizarea fișei de lichidare pentru absolvenții promoției 2021 se va face de către Serviciile UB, respectiv de filialele BCU, fără deplasarea studenților.
Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal să-și completeze fișele de lichidare la Serviciile UB (Șos. Panduri, nr. 90, cam. 313) și la Biblioteca Facultății de Drept. 
Repartizarea absolvenților în sălile de examen (28.06.2021)
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Rezultate:
Promovați
Nepromovați

Contestații
Rezultate contestații (03.07.2021)